Nová pravidla EU usnadňují výměnu baterií v telefonech

Datum 15.07.2023

Foto: Tyler Lastovich, Pexels

Rada Evropské unie přijala v pondělí 10. července 2023 nové nařízení, které zpřísňuje pravidla pro výměnu baterií ve všech elektronických zařízeních včetně chytrých telefonů. Cílem tohoto kroku je podpořit udržitelnost a snížit množství odpadu v rychle rostoucím odvětví baterií.

“Baterie jsou klíčem k procesu dekarbonizace a k přechodu EU na bezemisní způsoby dopravy,” uvedla Teresa Ribera, španělská ministryně pro ekologickou transformaci a dodala: “Baterie s ukončenou životností obsahují mnoho cenných zdrojů a my musíme být schopni tyto kritické suroviny znovu využít, místo abychom se spoléhali na dodávky ze třetích zemí. Nová pravidla podpoří konkurenceschopnost evropského průmyslu a zajistí, že nové baterie budou udržitelné a přispějí k ekologickému přechodu.”

Podle nových pravidel budou mít výrobci do roku 2027 čas na přepracování designu svých výrobků tak, aby uživatelům umožňovaly snadnou výměnu baterií, což je odkladná lhůta, která by měla společnostem zajistit dostatek času na změnu designu a výrobních postupů chytrých telefonů a dalších zařízení, aby umožnily snadnou výměnu baterií.

Nové předpisy EU týkající se baterií se zaměřují nejen na jejich vyměnitelnost, ale kladou důraz také na sběr, využití a recyklaci odpadních baterií. Pravidla stanovují ambiciózní cíle pro sběr odpadu, přičemž cílem je, aby do konce roku 2027 bylo 63 % přenosných baterií a do roku 2030 73 %.

Kromě toho je cílem předpisů zvýšit využití cenných materiálů z odpadních baterií, jako je lithium, kobalt, olovo a nikl. Do roku 2027 je cíl pro využití lithia stanoven na 50 procent a do roku 2031 se zvýší na 80 procent.

Vzhledem k nedávnému trendu přechodu spotřebitelů na elektromobily tyto předpisy rovněž stanoví povinné minimální úrovně recyklovaného obsahu pro průmyslové baterie a baterie pro elektromobily, přičemž jsou stanoveny doložky zajišťující, že baterie mají dokumentaci o recyklovaném obsahu.

Tato opatření pomohou snížit dopad na životní prostředí a zajistí efektivní využívání kritických surovin. Rozhodnutí EU nařídit výměnné baterie bude mít zásadní dopad na odvětví mobilních telefonů. Výrobci budou muset přehodnotit své konstrukční strategie, aby splnili nové požadavky a zároveň dodávali prémiová zařízení, která splňují očekávání spotřebitelů.

Nařízení nyní podepíše Rada Evropské unie a Evropský parlament. Poté bude zveřejněno v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost 20 dní poté.

Petr Svoboda
zdroj: European Council of the European Union

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář