Eaton a Vysoké učení technické v Brně slavnostně otevřely studentský hub

Datum 18.08.2023

Foto: oxygen pr

Společnost Eaton, která se zabývá inteligentním řízením napájení, včera oznámila slavnostní otevření svého nového společného pracoviště Student Hub, které se nachází v areálu Vysokého učení technického v Brně (VUT), jedné z největších technických univerzit ve střední Evropě se silnou reputací v oblastech strojírenství, elektrotechniky, řízení a softwarového inženýrství.

Tento společný prostor prohlubuje stávající strategické partnerství mezi VUT a Evropským inovačním centrem Eaton (EEIC), které bylo dohodnuto na začátku roku 2023 a jehož cílem je urychlit výzkum a vývoj v oblasti digitalizace, energetického přechodu a udržitelnosti. Nový společný prostor umožní VUT a EEIC ještě užší spolupráci při podpoře přechodu Evropy k novému energetickému paradigmatu, v němž lze energii vyrábět lokálně, udržitelně a hospodárně.

Eaton Student Hub přináší kancelářské prostory pro podporu většího počtu společných výzkumných projektů a zároveň umožňuje snadnější spolupráci se špičkovými vědci VUT a rychlejší přístup k technickému zázemí univerzity. Inženýři společnosti Eaton budou moci pracovat v kampusu a současní studenti a čerství absolventi budou mít příležitost získat zkušenosti v podpoře reálných projektů výzkumu a vývoje.

“Jsem ráda, že máme nyní stálé zastoupení vedle špičkových vědců a talentovaných studentů VUT,” komentuje Michaela Fendrychová, manažerka výzkumu, Power Distribution Components, Electrical Sector, EMEA, Eaton. “Naši inženýři budou moci v případě potřeby pracovat ze Student Hubu, což urychlí naše inovační úsilí díky přístupu k high-tech zařízením univerzity. Toto společné pracoviště podpoří naši snahu o revoluci v současném energetickém systému a nízkouhlíkové budoucnosti definované čistou, spolehlivou, účinnou a cenově dostupnou energií.”

Eaton slavnostně zahájil provoz svého nového společného pracoviště v kampusu 2. srpna 2023 za účasti vedoucích pracovníků Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT. K děkanovi fakulty profesoru Vladimíru Aubrechtovi a proděkanovi pro vnější vztahy profesoru Tomáši Kratochvílovi se na akci připojili Michaela Fendrychová a Jaroslav Neuvirth z Evropského inovačního centra Eaton.

“Těší mě, že se úspěšná dlouholetá spolupráce mezi naší fakultou a společností Eaton dále prohloubila,” říká profesor Aubrecht. “Nově otevřené společné pracoviště je vynikající příležitostí, jak posunout naši vzájemnou spolupráci ve výzkumu a vývoji na další úroveň a dále tak rozšířit množství oblastí výzkumu, na kterých společně pracujeme.”

“Využití toho nejlepšího z akademické sféry je pro náš přístup k výzkumu a vývoji zásadní a jsem nadšená, že naše nové studentské centrum přinese lepší přístup k odborníkům a nejmodernějšímu vybavení,” dodává Anne Lillywhite, senior viceprezidentka a generální ředitelka pro oblast Energy Transition, Digital & Services, Electrical Sector, EMEA, Eaton. “Kromě prohloubení důležitého partnerství posílí toto společné pracoviště také náš okruh talentů připravených na budoucnost. Studenti VUT získají prospěch z možnosti pracovat na zajímavých projektech výzkumu a vývoje s našimi inženýry a zároveň se budou moci seznámit s našimi možnostmi stáží a kariéry.”

Studentské centrum Eaton pomůže urychlit inovace v mnoha oblastech – včetně elektrifikace letectví a kosmonautiky, pokročilé výkonové elektroniky, modelování a simulace oblouků, pokročilých komunikací, moderních metod zpracování signálů, strojového učení a modelování systémů.

Lukáš Beňa

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář