Co je to cloudová infrastruktura a proč ji využívat? 

Datum 01.02.2024

Foto: Freepik

Digitální svět je součástí našich životů a je potřeba se v něm dobře orientovat, pokud chcete využívat potenciál všech technologií. Znalost technologií totiž může tvořit velkou konkurenční výhodu. Jednou z těchto výhod může být i efektivní správa IT zdrojů pomocí cloudu. 

Cloudová infrastruktura je tak zajímavá, že v roce 2023 vygenerovala poskytovatelům cloudu po celém světě 663 miliard dolarů, což je 20% nárůst oproti roku 2022, díky čemuž se řadí mezi nejrychleji rostoucí IT odvětví.  

Co je to cloud? 

Pokud jste zdatní v angličtině, avšak v IT se příliš nepohybujete, tak při pojmu „cloud“ vás určitě napadne slovo oblak. Bílá hmota pohybující se po obloze je ale trefnou analogií. Hlavní princip je v tom, že data (soubory, aplikace, systémy, virtuální infrastruktura a další), ke kterým přistupuji, nemám k dispozici lokálně – jsou kdesi v „mraku“, ke kterému se připojím prostřednictvím internetu.  

Cloudová infrastruktura se skládá z hardwarových a softwarových komponent, které jsou poskytovány prostřednictvím internetu. To zahrnuje servery, cloudová úložiště, sítě a další prvky, které umožňují uživatelům přistupovat k různým službám a zdrojům bez fyzické přítomnosti na místě. Cloud computing pak označuje poskytování služeb spojených s cloudovou infrastrukturou.  

Cloud je možné rozdělit do čtyř základních skupin na základě toho, kdo k nim má přístup: 

  • Veřejný cloud: K tomuto typu cloudu se může připojit kdokoliv pomocí internetu. A může si zde pronajímat úložiště, virtuální servery a další služby. 
  • Privátní cloud: Je dostupný pouze pro jednu organizaci a přístup je umožněn pouze na základě hesla, popřípadě oprávnění. 
  • Hybridní cloud: Jedná se o médium mezi privátním a veřejným cloudem. 
  • Komunitní cloud: Jde o privátní cloud, který je ale sdílený mezi více organizacemi, kterém mají podobné zájmy.  

K čemu slouží cloud?  

Cloud slouží jako klíčové médium v digitálním světě, umožňující nám jednodušeji využívat internet, počítače, chytré telefony a aplikace, které dnes používáme ke každodennímu životu.  

Slouží k efektivnímu fungování technologií umožňujících zpracovávat, analyzovat a prezentovat data. Záznamy dat se poté shromažďují na cloudová úložiště, díky čemuž nemusíme přehlcovat kapacitu našich zařízení.  

Proč cloud computing využívat? 

Cloud computing přináší řadu výhod, které pozitivně ovlivňují nejen podniky, ale i jednotlivé uživatele. Hlavní výhodou je ochrana dat. Bojíte se, že vám vaše data někdo ukradne? Poskytovatel cloudových služeb investují do špičkových bezpečnostních opatření, což chrání data nejen před neoprávněným přístupem, ale před ztrátou dat obecně (například kvůli selhání hardwaru nebo nechtěnému výmazu uživatelem). 

Díky cloud computingu v některých případech odpadá nutnost pořízení fyzických serverů a jejich následná správa, což může vést k nižším nákladům. Zákazníci cloud computingových firem navíc platí za reálně využitou kapacitu, takže zbytečně nepřeplácí za nevyužité prostředky.  

Klíčovou vlastností je škálovatelnost, což umožňuje jednoduché přizpůsobení výpočetního výkonu a úložiště dle aktuálních potřeb. 

Další velkou výhodu je přístup k datům. Ať už sedíte na pláži v Itálii, nebo v kavárně ve Francii, pokud máte přístup k internetu, máte taky přístup k datům. Navíc poskytovatel cloudových služeb přebírá ve většině případů odpovědnost za automatické aktualizace a údržbu, což uživatelům ulehčuje správu softwaru a hardwaru. 

Jak začít cloud využívat? 

Pro začátečníky doporučujeme začít s jednoduššími cloudovými službami, jako jsou cloudová úložiště. Nástroje Google Drive, Dropbox nebo Microsoft OneDrive vám umožní ukládat a sdílet soubory na dálku. Tyto služby jsou vhodné pro menší organizace. 

Pro firmy a větší organizace si můžete nechat vytvořit cloudovou infrastrukturu na míru od renomované firmy. Jednou z takových firem je i Algotech, která má přes 25 let zkušeností. 

Milan Fafek

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář