Sdílejte elektřinu bez omezení, investujte společně do fotovoltaiky

Datum 11.03.2024

Foto: Schlieger

1. června 2024 bude díky novele Lex OZE II možné sdílet elektřinu z obnovitelných zdrojů bez územních omezení. Pro majitele fotovoltaických elektráren a dalších systémů OZE to znamená možnost využít vlastní vyrobenou elektřinu na jiném místě, jakým je chata, byt rodičů nebo v rámci komunity, tzv. energetického společenství, sdílet energii s jeho dalšími členy. Jak tedy komunitní sdílení elektřiny funguje a jak se zapojit?

Komunitní sdílení staví na zdrojích obnovitelné energie, tedy na výrobě elektřiny ve slunečních, vodních i větrných elektrárnách, nebo na čerpání energie vzniklé zpracováním biomasy a komunálního odpadu. Je založeno na spolupráci komunity: členů rodiny, sousedů, obcí, firem nebo institucí – skupiny lidí v domě, čtvrti nebo třeba malé obci, která si pořídí společný systém OZE. Díky rozložení pořizovacích nákladů mezi jednotlivé členy se tak systém stává pro mnoho lidí dostupnějším. V případě SVJ nebo bytových družstev představuje toto společné řešení většinou jedinou variantu, jak získat elektřinu z obnovitelných zdrojů, na které se členové shodnou, a pro kterou souhlasí s instalací panelů na střechu. Náklady a příjmy z přebytků se v takovém případě rozúčtovávají podle naměřené spotřeby jednotlivých domácností.

Jak to funguje

„Komunitní energetika je decentralizovaný způsob výroby a distribuce energie, elektřiny nebo tepla, v místě spotřeby. Komunitní sdílení naplno využije možnosti moderních technologií, chytrých sítí, řídících jednotek se zapojením umělé inteligence, mobilních aplikací pro vzdálené ovládání nebo sledování provozních dat a podobně,“ shrnuje podstatu komunitní energetiky Pavel Matějovič, provozní ředitel společnosti Schlieger a dodává: „To dovoluje majitelům OZE systémů optimalizovat toky energie v závislosti na aktuální výrobě, respektive spotřebě. Dále se tak snižují náklady na provoz domácností i firem, stejně jako návratnost úvodních investic.“ 

Komunitní sdílení elektřiny je rovněž zařazeno mezi státem podporované dlouhodobé projekty a Ministerstvo životního prostředí poskytuje dotaci na jejich pokrytí až 90 % z celkových nákladů.

Kdo se může zapojit

Do komunitního sdílení elektřiny se mohou zapojit lidé, firmy nebo instituce, které spojuje zájem vyrábět a sdílet elektřinu.

  • Aktivní zákazníci v počtu do 10 lidí, kteří společně vyrábí a sdílí energii mezi sebou. Povinná je pouze bezplatná registrace u EDC (Elektroenergetické datové centrum).
  • Energetická společenství do 1000 členů: společenství vlastníků bytových jednotek, obce, školy, úřady nebo malé podniky. Elektřinu mohou sdílet i domácnosti v rámci jednoho bytového domu. K založení je třeba alespoň 3 členů a registrace u EDC a ERÚ (Energetický regulační úřad).

Zvolte právní formu a věnujte pozornost plánování

Energetické společenství může fungovat jako spolek, družstvo nebo obchodní korporace. Každá právní forma má svá specifika, která je třeba předem zvážit, a vyžaduje odlišné zakládající dokumenty. Při plánování projektu zvažte způsob výroby energie, předpokládanou výši spotřeby, velikost instalovaného výkonu, umístění zdroje energie a možnosti zapojení členů.

Co komunitní energetika přináší

Především levnější energii. V době nejistého vývoje cen energií jde o možnost vyrobit elektřinu nebo teplo a přebytky vzájemně sdílet v místě spotřeby. Vlastní výroba elektřiny může v budoucnu představovat i jistou míru soběstačnosti a nezávislosti na distributorovi a jeho rozvodné síti. Například již existují řešení, která k rozvodu elektřiny využívají elektrické vedení veřejného osvětlení.

Pomůžeme s vyřizováním

Součástí administrativy jsou například žádosti o udělení licence a připojení k síti dle energetického zákona. Zahájení výroby a sdílení energie mezi členy společenství s sebou přináší řadu činností, jako je obsluha systému, měření spotřeby, rozúčtování plateb, nebo zajištění servisu. „S vyřízením formalit vám pomůže dodavatel systému. My ve Schliegeru nabízíme vyřízení všech administrativních úkonů. Jsme schopni převzít velkou část agendy, celý proces tak urychlit a vyhnout se zbytečným chybám. Z našeho pohledu sdílení energií a dalších zdrojů rovněž podporuje lidskou spolupráci i péči o životní prostředí. V neposlední řadě pak podporuje místní ekonomiku“, vysvětluje Matějovič.

Čím dříve se zapojíte, tím dříve ušetříte

Komunitní sdílení elektřiny se osvědčilo a funguje v Evropě například v Německu, Rakousku, Belgii a Francii. Využijte jejích výhod i vy. Spolehlivým průvodcem na této cestě vám bude váš dodavatel OZE, který s těmito projekty má dlouhodobé zkušenosti.

Eva Kašparová

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář