Nouzové osvětlení je klíčové pro zajištění bezpečnosti

Datum 28.04.2024

Vlevo: Hlavní osvětlení – Nasvícení chodby při provozu hlavního osvětlení. Uprostřed (v černé): Výpadek – Při výpadku proudu potřebují uživatelé budovy směr a světlo. Vpravo: Nouzové osvětlení – Osvětlení nouzovými únikovými svítidly a bezpečnostními značkami. Nouzová úniková osvítidla osvětlují podlahu a pomáhají v identifikaci překážek a bezpečnostního vybavení. Foto: Eaton

Prostředí po celém světě je stále více urbanizováno, a to přináší i větší tlak nejen ze strany investorů, ale i samotných uživatelů na kvalitní a komplexní zabezpečení budov. Městské aglomerace jsou stále složitější, a to samozřejmě s sebou nese i odpovídající zvýšení bezpečnostních hrozeb. Nebezpečí se znásobí, pokud část návštěvníků nebo uživatelů budov není obeznámena s vnitřním uspořádáním a evakuačním plánem.

Nouzové osvětlení je záchranným lanem v nebezpečných situacích. Umožňuje bezpečnou, rychlou a efektivní evakuaci prostorů a budov nejen v případě požáru, ale i při výpadku napájení hlavního osvětlení. Efektivní systém nouzového osvětlení také vede osoby v uzavřených i otevřených prostorech a pomáhá najít bezpečnostní zařízení, jako jsou hasicí přístroje, místa první pomoci nebo shromaždiště.
Poskytováním nouzového osvětlení a navedením osob bezpečnými cestami k únikovým východům a k bezpečnostním zaříze­ním snížíte paniku a zachráníte životy.

Bezpečnost vyžaduje rovněž zákon

Funkční nouzové osvětlení však není důležité pouze pro klid osob odpovědných za zajištění bezpečnosti uvnitř veřejných a komerčních budov. Je to také právní požadavek, který vyžadují úřady i pojišťovny ve většině zemí. Požadavky na zřízení nouzového osvětlení jsou jasně definovány normami o výrobcích, aplikacích a instalaci, které se vztahují na bezpečnost práce a stavební předpisy.

Jak nouzové osvětlení funguje?

Za pouhý zlomek vteřiny dojde k přechodu z jasného a funkčního hlavního osvětlení do úplné tmy, která může způsobit paniku a zmatek. Bezpečnostní značky pak napomáhají k bezpečné a rychlé evakuaci označením směru únikové trasy až po bezpečný nouzový východ. Dalším důležitým prvkem je nouzové osvětlení únikové cesty, které pomáhá identifikovat překážky během evakuace a snižovat paniku. V případě událostí, při kterých nemusí dojít k výpadku hlavního osvětlení, jako je požár, teroristický čin nebo jiný bezpečnostní incident, zajišťuje nouzové osvětlení také navigaci až k nejbezpečnějšímu únikovému východu.

Díky FlexiTech je nyní nouzové osvětlení nepřehlédnutelné

Projekt může mít různé požadavky na rozmístění bezpečnostního značení a nouzového osvětlení. Aby vyhovoval daným požadavkům, bude potřeba použít jak nástěnnou, tak stropní montáž s různými úrovněmi osvětlení a bezpečnostními piktogramy. Ať už je projekt jakýkoli, se svítidly FlexiTech můžete vyřešit všechny tyto nároky Flexibilně. FlexiTech SE zajistí vše pro nouzové osvětlení. FlexiTech ED splní vaše požadavky na označení nouzových východů.

6 inovací pro jednoduchou montáž svítidel FlexiTech

FlexiTech SE (Safety light for Escape route illumination) je nouzovým svítidlem pro osvětlení únikové cesty. Svítidlo je optimalizováno pro nasvícení nouzové únikové trasy při velkých roztečích. Díky tomu se dokáže přizpůsobit většině aplikací. Pomocí výměnné optiky, a tedy i jiné distribuci světla, lze svítidlo využít také pro osvětlení otevřeného prostoru. Mezi volitelné příslušenství patří například základna pro zapuštěnou montáž nebo ochranná mřížka.

FlexiTech ED (Exit sign Dual position), nebo-li oboustranná bezpečnostní značka, která může být nainstalována jak na zeď, tak na strop. Panel s piktogramem je opatřen LED páskem. Tím dochází k dokonalému, homogennímu osvětlení bezpečnostní značky. Jeden produkt tedy nabízí více způsobů montáže. To zjednoduší projektování, vytváření nabídek, objednávání i řízení skladových zásob. Montážní technik tedy nemusí dopředu znát přesný způsob montáže nebo směr úniku. Díky řešení „Vše v jednom boxu“ předchází riziku chybějících dílů při montáži.

Lukáš Beňa

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář