Automatizace a IT musí růst společně

Datum 24.06.2016

Zatímco projekt Průmysl 4.0 a Internet věcí (Internet of Things – IoT) dlouhou dobu existovaly samostatně, nyní jsou ve zvýšené míře patrné snahy sloučit obě koncepce pod jednoho jmenovatele. Tony Shakib (Cisco), Stefan Schönegger (B&R) a Marc Ostertag (B&R) s námi hovořili o společných rysech, odlišnostech a možných synergiích mezi oběma přístupy.

Pane Ostertagu, jste ředitelem americké dceřiné společnosti evropského dodavatele automatizace. Cítíte se jako doma v americky formovaném Internetu věcí (IoT), nebo v německy ovlivněném projektu Průmysl 4.0?

Marc Ostertag: V prvé řadě se cítím jako doma ve světě svých zákazníků. Výrobci strojů a zařízení chtějí své procesy optimalizovat, otevřít nové trhy a splnit požadavky svých zákazníků – například na výrobu série velikosti 1. Myslím si, že rozdíly na obou stranách Atlantiku nejsou tak velké. Přesto se musíme jako dodavatel automatizace samozřejmě intenzivně zabývat tím, jak můžeme tato přání splnit.

A zde se tedy dostávají do hry koncepce Průmysl 4.0 a IoT.

Stefan Schönegger: A obě mají z našeho pohledu své oprávnění. Platforma Průmysl 4.0 si stanovila za cíl velmi podrobně prozkoumat, popsat a zlepšit výrobní proces. To je velmi důležitá přípravná práce, která z dlouhodobého hlediska přinese mnoho zlepšení.

Tony Shakib: Přesně to je jádrem věci: Průmysl 4.0 se zabýv. především teorií. V centru Internetu věcí naproti tomu stojí praktické využití. Příkladem pro to jsou testovací stanice (test bed) v rámci organizace Industrial Internet Consortium (IIC). Zde podniky, jako jsou B&R, Cisco a National Instruments, testují při reálných výrobních podmínkách, jak lze skutečně realizovat technologie pro inteligentní továrnu budoucnosti.

Je to právě tato blízkost k praxi, která společnost B&R motivovala k tomu stát se členem IIC a aktivně se podílet na rozvoji zkušební stanice TSN?

Schönegger: To je zcela určitě důležitý aspekt. Konec konců chceme našim zákazníkům nabídnout řešení, která mohou okamžitě použít. Existuje však také ještě druhý důvod: Mluvíme o výrobě v budoucnosti. A tu nemůžeme sledovat odděleně od Spojených států, Evropy a jiných zeměpisných oblastí. Všeobecně platí: Globální trh potřebuje globální řešení a přirozeně také globální standardy. Naším hlavním cílem je spolupracovat na těchto globálních řešeních, a proto musíme být aktivní ve všech důležitých grémiích na celém světě.

Shakib: K těmto slovům se mohu jen připojit. Bez ohledu na to, zda se jedná o projekt Průmysl 4.0 nebo IoT, naším cílem je umožnit nové cesty flexibilní výroby pomocí inteligentních strojů. To je jeden z důvodů, proč jsme se stali spoluzakladateli IIC. Rovněž my považujeme za nezbytné pohlížet na věc stejnýma očima na obou stranách Atlantiku: Také proto jsme jako americký podnik založili v minulém roce v Berlíně výzkumnou laboratoř se zaměřením na projekt Průmysl 4.0 a IoT.

Pane Schöneggere, hovořil jste o nezbytnosti otevřených standardů. Jak by to mohlo vypadat?

Schönegger: První standard již existuje: OPC UA se stane na výrobci nez.vislým komunikačním protokolem pro výrobu v budoucnosti. OPC UA bude provádět veškerou komunikaci od jednotlivých snímačů a ovladačů až do systémů ERP a do cloudu. A to zcela nezávisle na tom, od kterých výrobců použitý hardware pochází.

Pane Shakibe, doposud jsme hovořili výhradně o průmyslové výrobě. Nejde Internet věcí mnohem dále?

Shakib: Jistěže ano. Pro nás je průmyslová výroba samozřejmě velmi důležitým aspektem. IoT obsahuje však mnohem více: například síťové propojení domácích spotřebičů, inteligentní systémy distribuce energií (Smart Grids) nebo síťově propojené přepravní systémy (Smart Mobility). Cílem je propojit sítěmi právě doposud nepropojená odvětví. Pouze tak se může podařit digitální transformace.

Jsou tato témata důležitá také pro společnost B&R?

Ostertag: Zcela jistě nevstoupíme na trh síťově propojených domácích spotřebičů. Myšlenka komunikace přesahující rámec disciplín je však přirozeně důležitá také v průmyslu. V neposlední řadě budeme samozřejmě profitovat z toho, když se polovodičové součástky, které můžeme využít také v průmyslové výrobě, budou vyrábět ve velkých počtech pro spotřebitelské výrobky.

Tím se také uzavírá kruh, proč tak rozdílné podniky, jako jsou B&R a Cisco, nyní sedí u jednoho stolu…

Schönegger: Zcela správně. Aby bylo možné realizovat výrobu budoucnosti, musí IT a automatizace postupně srůstat. Přesně to se odráží ve spolupráci mezi oběma našimi podniky.

Výstava Volty 700 x 200 px

Komentáře k článku (1)

  1. Sice nějaký pojmy v oblasti automatizace neznám, ale s článkem naprosto souhlasím. A vidím to tak i já z obecného hlediska vnímání, já osobně podnikám a každý den se rozvíjím a snažím se jít s dobou, každý den a trh přichází nové a nové věci jak v mém oboru tak i celosvětově. Spolupracuji s touto firmou https://seowolf.cz/tvorba-web-stranek/ která se mi stará o web. A každý týden přichází nějaké nové vylepšení i ta automatizace ale spíše v oblasti IT.

Napsat komentář