Novinky v modulárních přístrojích Minia

Datum 05.05.2017

Technologický vývoj se již neubírá mílovými kroky jako dříve, ale za použití tryskových motorů trhá veškeré rychlostní rekordy. Doby, kdy rozváděč instalovaný v průběhu stavby objektu vydržel po řadu let beze změny, jsou dávno pryč. Nové technologie vytápění, ventilací, systémů na výrobu energie a podobně vyžadují od modulárních přístrojů čím dál častěji vyšší výkon, více inteligence, větší univerzálnost apod.

Tak jako každý rok, přináší společnost OEZ i letos novinky v řadě modulárních přístrojů Minia. Jednotlivé přístroje jsou vždy technologickým posunem svých předchůdců a budou v následujících řádcích krátce představeny.

Digitální spínací hodiny v jednom modulu MAE-D16-100-A230-MINI

Spínání na základě reálného času je využíváno například pro řízení filtrace bazénů, kropení trávníků, ovládání zvonku ve škole, spínání osvětlení výloh či pouličního osvětlení. Mnohdy je potřeba doplnit spínací hodiny do rozváděče, kde již není příliš mnoho místa. Jednomodulové digitální spínací hodiny MAE-D16-100-A230-MINI jsou pro tyto případy ideálním přístrojem. Disponují jedním spínaným kanálem, který je možné ovládat pomocí 28 programů. Jednomodulové digitální spínací hodiny doplňují již existující provedení spínacích hodin, včetně ASTRO hodin, které jsou schopny měnit čas zapnutí/vypnutí podle aktuálního času západu/východu slunce. Tento systém spínání umožňuje spínat například pouliční osvětlení přesně v době, kdy je to potřeba, včetně vypnutí v noci. Tím se šetří spotřebovaná energie a nepřímo i náklady na osvětlení.

Monitorovací relé proudu MMR-P1, MMR-P5, MMR-P25

Přístroje nepřímo nahrazují přednostní proudová relé RLP. Relé měří proud v primárním obvodu a v případě překročení referenční hodnoty odepnou neprioritní spotřebiče, aby zamezily vybavení jisticího prvku. Zpětné přepnutí nastane za podmínky poklesu proudu v primárním obvodu pod 90 % referenční hodnoty proudu. Pokud je nastavena hodnota zpoždění (0 ÷ 15 minut), je přepnutí výstupních kontaktů o tuto dobu pozdrženo. Výhodou nových relé je možnost nastavení přesné referenční hodnoty proudu.

Vyrábějí se ve třech rozsazích:

  • 0,1 ÷ 1 A
  • 0,5 ÷ 5 A
  • 2,5 ÷ 25 A

 

Rozšiřují skupinu úspěšných monitorovacích relé pro hlídání napětí, reziduálního proudu, hladiny a teploty.

Elektronický schodišťový spínač MQD-16-100-A230

Elektronické provedení schodišťového spínače umožňuje kombinaci více funkcí v jednom přístroji. Základní funkce je odpočítávání nastaveného času. Čas lze nastavovat v rozsahu 0,5 ÷ 10 minut z čela přístroje. Takto nastavený čas lze prodloužit opakovaným stiskem tlačítka. Každé stisknutí prodlouží čas časování o nastavenou hodnotu. Stiskem tlačítka delším než 2 s lze výstup předčasně vypnout.

Nové provedení je vybaveno technologií „spínání v nule“. Prakticky to znamená, že střídavé napětí v síti je monitorováno a při stisku tlačítka se obvod sepne až při průchodu sinusovky nulou. Odpínání funguje obdobně.

Přepěťové ochrany SJB-50E-1-MZS, SJB-50E-1N-MZS

Tyto svodiče bleskových proudů jsou náhradou za výběhové přístroje SJBplus-50-2,5 a SJB-NPE-1,5.

Oproti původnímu typu jsou menší, nevyfukují ionizovaný plyn při zhášení oblouku, mají dálkovou signalizaci poruchy. Jsou složeny ze základny a vyjímatelných modulů, které lze při poškození svodiče po úderu bleskem vyměnit. Níže je uvedena tabulka náhrad původních přístrojů.

Svodiče bleskových proudů SJB-50E jsou doplněním ostatních přepěťových ochran Minia.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář