Mindsphere aplikace pro oblast pohonů nově využívá umělou inteligenci pro vyšší efektivitu údržby

Datum 04.03.2021

Společnost Siemens rozšířila možnosti Mindsphere aplikace Predictive Service Assistance o modul založený na umělé inteligenci.  Aplikace nyní dokáže identifikovat přesné vzorce poruchovosti v motorech již v počáteční fází, jako jsou vychýlení nebo vadné ložisko. Uživatelům tak pomáhá snížit prostoje a zlepšuje procesy údržby a správy náhradních dílů.

  • Umělá inteligence dokáže včasně odhalit chybovost v pohonném systému
  • Predikce vývoje zajistí optimalizaci efektivity údržby
  • Praxe ukazuje vyšší produktivitu a menší prostoje strojů a systémů

Nový modul umělé inteligence navrhnutý pro motory využívá umělou neuronovou síť, která řeší to, co bylo dříve implementováno pomocí definované mezní hodnoty KPI. Díky tomu je modul schopný detekovat chyby ještě před definovanou mezní hodnotou a poskytuje tak jasné údaje o typu a závažnosti poruch a jejich vývoji. Jakmile aplikace detekuje známky chybovosti, upozorní uživatele a vygeneruje datum, kdy by měla být chyba v ideálním případě opravena a jaké nápravné opatření je doporučeno pro zabránění neplánovanému zastavení.

Aplikace Predictive Service Assistance s novým modulem založeným na umělé inteligenci je zákazníkům nabízena v rámci služby Predictive Service Assessment. Balíček obsahuje konfigurační služby upravené přímo na míru zákazníkovi, abychom zajistili, že nová verze aplikace s umělou inteligencí běží optimálně podle požadavků zákazníka.

Mindsphere aplikace Predictive Service Assistance je klíčovým řešením služby Predictive Services pro systémy pohonů a standardizované rozšíření lokální smlouvy o službách. Používá se pro efektivnější údržbu pohonných systémů Sinamics a Simotics – například pro čerpadla, ventilátory či kompresory.

Díky službě Predictive Services pro systémy pohonů zákazníci získávají výhody, jako jsou vyšší produktivita a snížení neplánovaných prostojů svých strojů a systémů. S podporou Mindsphere aplikace uživatelé také získávají plnou transparentnost o stavu náhradních dílů a činností údržby, aby minimalizovali rizika pomocí jednoduché analýzy slabých míst. Aplikace také přispívá k efektivnější údržbě a ke snížení plánovaných prostojů. Společnost Siemens může díky této nabízet svým zákazníkům přístup ke komplexním průmyslovým službám. Každé odvětví průmyslu vyžaduje specifické prediktivní služby, které společnost Siemens vyvinula na základě svého rozsáhlého průmyslového know-how. Standardizované služby pro sběr, analýzu a vyhodnocení strojních dat jsou přizpůsobeny požadavkům různých průmyslových odvětví.

Stego 700 x 200 px

Napsat komentář