Bionic Swift — bezpečně ve vzdušném roji

Datum 05.04.2021

Přírodní létající tvorové jsou zřejmě velkou inspirací pro technologickou firmu Festo. V lednu jsme vás informovali o eleganci letu umělého netopýra s inteligentní kinematikou. Poté přišli s křídly BionicSwifts, které představují hbitost, díky které může prolétávat smyčky a těsné zatáčky.

Vlaštovky známe jako hbité a obratné lovce hmyzu. BionicSwifts činí čest svému jménu – velmi malá hmotnost 42 g jim umožňuje letové obraty podobné originálu. Spojují lehkou létající konstrukci se vzájemnou koordinací mezi systémy. Celý roj umělých vlaštovek zvládne manévrovat ve vymezeném prostoru tak, aby se jednotlivci navzájem neohrozili. Křídla jsou tvořena brky z pěny připevněnými na uhlíkovém nosníku, proto se při pohybu nahoru uvolňují a snáze zvedají, kdežto při pohybu dolů dolehnou a nepropouští vzduch. Výsledkem je energeticky úsporný let.

Kromě ultralehké konstrukce s moderními materiály je tématem tohoto projektu vzájemná spolupráce samostatných inteligentních systémů, orientace v prostoru, modulární uspořádání řídicích systémů a využití pokrokových materiálů a technologií jejich zpracování.

V tomto stručném přehledu je uveden jen zlomek zajímavých konstrukcí, které v rámci Bionic Learning Network vznikají.

Václav Lacina, foto: Festo

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář