Skladování elektřiny prostřednictvím tepla uloženého do kamenného prachu

Datum 21.06.2021

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci se společností Tepelná čerpadla Mach vyvinulo a zprovoznilo experimentální stand nabíjecího okruhu tepelně integrované Carnotovy baterie. 

Carnotova baterie je zařízení skladující přebytečnou elektřinu ve formě tepla v době, kdy je jí v síti nadbytek a její cena je nízká, a naopak vyrábějící elektrickou energii, když je jí nedostatek a její cena stoupá. Tepelná integrace Carnotovy baterie znamená využití nízkopotenciálního tepla z průmyslových provozů v zájmu zvýšení jejich celkové energetické účinnosti, což je aktuální například pro kalírny, vstřikovny plastů, dřevozpracující či zemědělské podniky apod. 

Stand se skládá z vysokoteplotního tepelného čerpadla a akumulátoru tepla pracujícího s kamenným prachem. Kondenzace tepelného čerpadla probíhá přímo v akumulátoru s kamenným prachem, aby bylo dosaženo co nejúčinnějšího přestupu tepla. 

V rámci zkušebního provozu zařízení měříme technické parametry a současně ověřujeme provozní limity vysokoteplotního tepelného čerpadla, zejména jeho kompresoru. Pro potřeby laboratorního experimentu si toto nízkopotenciální teplo simulujeme prostřednictvím spínaného ohřívače vody regulovaného na potřebnou teplotu. Následovat budou testy spolehlivosti provozu kompresoru, měření dynamických charakteristik nabíjení úložiště a distribuce teploty v objemu zásobníku kamenného prachu. 

Vývoj funkčního vzorku experimentálního zařízení pro testování nabíjení akumulátoru nízkopotenciálního tepla na bázi kamenného prachu tepelným čerpadlem podpořila Technologická agentura České republiky v rámci projektu TA ČR Zéta IV TJ04000326 Využití nízkopotenciálního odpadního tepla pro skladování elektřiny pomocí konceptu Carnot batteries.

Tým autorů ČVUT, foto: archív ČVUT

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář