Nový stejnosměrný kabel od společnosti LAPP pomáhá průmyslu šetřit energii

Datum 24.06.2022

Foto: Lapp

Náklady na energie rychle rostou a průmyslové firmy si stále častěji kladou otázku, kde je ještě možné hledat úspory. Jedním z řešení by mohl být důsledný přechod na stejnosměrný proud. Inteligentní síť pro průmysl založená na stejnosměrném proudu by odstranila dosavadní nutnost zpětné konverze mezi stejnosměrným a střídavým proudem a umožnila by úsporu energie o 20 % a více. Společnost LAPP proto na veletrhu v Hannoveru představí ÖLFLEX® DC GRID 100 – stejnosměrný kabel pro připojení budov a průmyslových zařízení.

ÖLFLEX® DC GRID 100 je vhodný pro realizaci energeticky úsporných stejnosměrných sítí v průmyslových provozech v oblasti nízkého napětí, například pro použití v řídicích systémech, motorech a frekvenčních měničích. Flexibilní stejnosměrný kabel s barevným značením žil podle normy EN 60445 má díky flexibilní struktuře vodičů z jemných drátů velmi dobré instalační vlastnosti. Lze jej použít v suchém, vlhkém i mokrém prostředí a odolává vysokému mechanickému zatížení. Je vhodný pro přímé uložení do země nebo může být veden v otevřených kabelových žlabech. 

Společnost LAPP je průkopníkem ve vývoji kabelů a vodičů pro nízkonapěťové stejnosměrné sítě pro průmyslové aplikace. Podílí se například na vývoji spojovacích řešení na bázi stejnosměrného proudu. Jako partner projektu DC Industry2 financovaného německým Spolkovým ministerstvem hospodářství a energetiky se společnost v současné době zabývá výzkumem dlouhodobé stability izolačních materiálů pro kabely a vodiče. Na tomto základě představila společnost LAPP jako první na světě své portfolio stejnosměrných kabelů. 

Patří sem:

  • ÖLFLEX® DC 100 s novým barevným značením žil v souladu s aktualizovanou normou DIN EN 60445 (VDE 0197) pro stejnosměrné kabely z roku 2018,
  • ÖLFLEX® DC SERVO 700 pro stacionární aplikace,
  • ÖLFLEX® DC CHAIN 800 z TPE pro pohyblivé aplikace,
  • ÖLFLEX® DC ROBOT 900 první stejnosměrný kabel pro roboty s izolací žil z TPE a pláštěm z PUR,
  • ÖLFLEX® DC ESS SC bezhalogenový jednožilový kabel s vysokou odolností proti plameni určený pro stejnosměrné aplikace do 1,5 kV v systémech pro ukládání energie (ESS).

Jürgen Beck, produktový manažer společnosti U.I. Lapp GmbH: “Technologie stejnosměrného proudu rozhodujícím způsobem změní průmyslovou výrobu a v budoucnu najde uplatnění i v jednotlivých infrastrukturních projektech. U stejnosměrného proudu lze dosáhnout velkého zvýšení účinnosti. V konečném důsledku je to také důležitý stavební kámen pro uskutečnění energetické transformace”.

Lapp

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář