Požární vypínač pro objekty s FVE

Datum 19.06.2023

Požární vypínač SOL30-SAFETY. Foto: Eaton

Instalace FVE zažívá v České republice nebývalý boom. Správně provedený fotovoltaický systém přináší uživateli významné úspory ve spotřebě elektrické energie a také pocit soběstačnosti a udržitelnosti. Nicméně s instalací FVE se pojí i jistá rizika, která není radno podceňovat. Přemýšleli jste například, jak vypadá požární útok na objekt, na kterém je instalována fotovoltaika?

V případě požáru objektu, který nemusí být nutně zapříčiněn poruchou na FVE, je nutné vůbec umožnit hasičským jednotkám vést požární útok na objekt. To znamená, odpojení přívodu elektrické energie do budovy. U objektů bez FVE je toto velmi snadno realizovatelné vypnutím hlavního jističe, popřípadě odpojením nejbližší trafostanice. Nicméně u budov s FVE je situace mnohem složitější.

V případě požáru objektu, který nemusí být nutně zapříčiněn poruchou na FVE, je nutné vůbec umožnit hasičským jednotkám vést požární útok na objekt.Jan Marek, Product Specialist

Požární vypínač FVE

Jednotky požární ochrany jsou vybaveny technikou umožňující zásah na zařízení pod napětím do 400 V. Nicméně napětí FV řetězce bývá zpravidla dvojnásobné. Nejednou se tak stalo, že přivolané požární jednotky nemohly vést požární útok na objekt a nezbylo jim nic jiného, než jej nechat „pouze“ kontrolovaně shořet. Jak tedy nastalý problém řešit, když *FVE představuje stálý zdroj elektrické energie s napětím vyšším, než jsou hasičské jednotky schopny bez vlastního ohrožení hasit? Odpovědí na tuto otázku je použití požárního vypínače.

Instalací požárního vypínače k jednotlivým FV řetězcům, popřípadě jejich rozdělením požárním vypínačem do úseků s napětím nižším než 400V, lze velmi jednoduše a bez větší finanční náročnosti umožnit hasičským jednotkám efektivní vedení požárního útoku na hořící objekt. A to bez zbytečného odkladu.

Požární odpínač SOL30-SAFETY od firmy Eaton je předzapojený odpínač osazený zpožděnou podpěťovou spouští a pomocnými kontakty pro vzdálené sledování stavu. To vše je umístěno do UV odolné skříňky vybavené průchodkami M12, popřípadě MC4 konektory pro rychlé a spolehlivé zapojení do obvodu. Podpěťová spoušť se připojuje do série s nouzovým tlačítkem umístěným vně objektu, popřípadě s automatickým systémem pro odpojení FVE v případě požáru objektu. Celý obvod pak může být napájen z UPS či back-up výstupu použitého střídače. Díky zpoždění podpěťové spouště nedojde k nežádoucímu vypnutí požárního vypínače při překmitech napájení back-up výstupu.

Použití požárních vypínačů je v současnosti doporučeno HZS, nicméně v aktuálně připravované legislativě se již plně počítá s tím, že instalace požárních vypínačů bude v aplikacích FVE povinná.

Jan Marek

Výstava Volty 700 x 200 px

Komentáře k článku (2)

 1. Ten vypínač na obrázku je absolutně nevhodný na FVE nad 150V DC!…

  Je vhodnější vícepolový!!! To proto, aby přerušil proud na více místech, čím se dělí napětí a tak se rozpíná nižší napětí, zejména u FVA nad 400V DC nutnost! Jinak se zažehne oblouk a ten pojede po drátech třeba až na půdu 🙁

  Např. tento: https://static1.aququ.cz/cze_pl_Nadproudovy-jistic-DC-C60PV-DC-16A-2P-Schneider-Electric-A9N61651-82537_1.jpg

  Má dokonce zhášecí komory 🙂

 2. Dodatek: ten vypínač, co zde podsoiuváte…, je jen do provozních 400V a jen do 32A…

  Např. Tchán má již déle samodomo FVE sice nízkoněpětovou (do 150V) , ale teče mu ze tří paralerně spojených sérií panelů až 43A!!!

  Tedy tento vypínač by naopak byl nebezpečný!!!

Napsat komentář