Metodika pro správné zadávání vstupních parametrů do modelů hoření dřeva

Datum 09.07.2023

Foto: ČVUT

Výzkumný tým Požární bezpečnost ČVUT UCEEB se podílel na vzniku certifikované metodiky, která odborníkům působícím v oblasti projektování požární bezpečnosti staveb a zjišťování příčin vzniku požárů ukáže správný směr při zadávání vstupních parametrů do matematických modelů hoření desek na bázi dřeva. Metodika je volně ke stažení a může posloužit také jako vzdělávací materiál pro studenty technických oborů v oblasti požární ochrany.

V oblasti požární bezpečnosti staveb a zjišťování příčin vzniku požárů se jako alternativa nebo nadstavba fyzických požárních zkoušek stále více uplatňuje matematické modelování. Jeho výstupy jsou však reálně použitelné pouze tehdy, když vycházejí ze správných vstupních parametrů. Jejich získáváním a způsobem, jak je zadávat do modelů, se proto v letech 2019 až 2022 zabýval výzkumný tým Požární bezpečnost ČVUT UCEEB ve spolupráci s Technickým ústavem požární ochrany Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Projekt získal podporu v rámci Programu bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR. 

Výzkum jsme zaměřili na překližkové, dřevotřískové, MDF a OSB desky, které nás obklopují ve všech typech budov a významně se podílejí na vzniku a rozvoji požáru. Záběr projektu byl velmi široký a obsahoval různé zkoušky v odlišných měřítkách pro zjištění tzv. požárnětechnických charakteristik, tzn. vstupních hodnot do modelu, a také zkoušky velkého rozměru pro jejich validaci. Finálním výstupem je certifikovaná metodika, v níž byly rozebrány jednotlivé požárnětechnické charakteristiky výše zmíněných deskových materiálů, typy provedených zkoušek a také optimální nastavení přístrojů pro zisk co možná nejrelevantnějších dat. 

Pro potřeby méně detailních CFD analýz jsou celosvětově žádané vstupy ověřené prostřednictvím velkorozměrových zkoušek, z nichž je nejčastěji jako jediný parametr využívána křivka rychlosti uvolňování tepla. Data z velkorozměrových zkoušek byla využita také pro otevření diskuse, jak nebezpečné (nepřesné) může být použití takových výsledků bez znalosti okrajových podmínek.

Metodika byla certifikována Generálním ředitelstvím HZS ČR pod číslem CERO 9/2022 a byla vypracována s finanční podporou z Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015-2022 (BV III/1 -VS) pro projekt VI20192022120 „Modelování tepelné degradace a hoření deskových materiálů na bázi dřeva“.

Tým autorů ČVUT

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář