V mnoha krajích se blíží termín k podání žádosti o kotlíkovou dotaci

Datum 13.07.2023

Foto: Schlieger

Letošní léto je ve znamení Kotlíkových dotací. Jednotlivé kraje a hlavní město Praha postupně spouští příjem žádostí. Cílem dotací je nahradit původní kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním a pomoci nízkopříjmovým domácnostem – seniorům nebo osobám pobírajícím příspěvek na bydlení získat ekologický zdroj vytápění. Celkově byla na tuto podporu vyhrazena částka 1,7 mld. Kč. Dotace může dosáhnout až 95 % výdajů a významnou výhodou tohoto dotačního programu je fakt, že k vyplacení schválené částky dochází ještě před realizací projektu.

Ti, kdo si o dotaci budou chtít požádat, potřebují

  • žádost o poskytnutí dotace,
  • kopii dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle,
  • fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
  • kopii potvrzení o příjmu domácnosti – např. potvrzení o pobírání starobního nebo invalidního důchodu 3. stupně, popř. potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení kdykoli v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci,
  • potvrzení o tom, že jako žadatel máte v objektu, kde má dojít k výměně zdroje tepla, trvalé bydliště
  • a kopii potvrzení o vedení bankovního účtu či kopii Smlouvy o zřízení účtu na jméno žadatele.

„Jen v Jihomoravském, Olomouckém a Ústeckém kraji bude rozděleno v rámci těchto dotací více než 200 milionů korun. A my jsme připraveni zájemcům o jejich čerpání pomoci nejen s návrhem vhodného řešení, ale i s přípravou potřebných dokumentů, fotodokumentací, a především samotným podáním žádosti o dotaci.“ uvádí Pavel Matějovič, provozní ředitel společnosti Schlieger, která působí v této oblasti již 13 let.

V nejbližším období očekávají podání žádostí v Moravskoslezském kraji (od 31. července), který svým žadatelům nabízí 7 500 Kč nad rámec standardních 180 000 Kč ze svého rozpočtu a kraje Jihomoravský, Olomoucký, Ústecký (od 1. srpna 2023). I v ostatních krajích bude příjem žádostí spuštěn v nejbližších mě dvou měsících. Více zde.

redakce

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář