Klíčová role desek plošných spojů v moderní elektronice

Datum 21.07.2023

Pomocí zařízení FAPS 600 firmy Bacher jsou desky plošných spojů automaticky exponovány. Foto: Surplex

Desky plošných spojů, nebo DPS (PCB) jsou základem moderní elektroniky. Jejich výroba je komplexní proces, který vyžaduje vysokou flexibilitu, preciznost a nákladovou efektivitu. O světový trh se tvrdě bojuje, a tak se po uzavření výrobních závodů ocitá výrobní zařízení na trhu s použitými stroji. Použité výrobní stroje mohou představovat cenově výhodné řešení pro rozšíření výrobních kapacit a tím posílení vlastní pozice na trhu.

PCB je zkratka pro „Printed Circuit Board“, česky – deska plošných spojů (DPS). Představuje klíčový prvek téměř veškeré moderní elektroniky – od jednoduchých přístrojů, jako jsou kapesní kalkulačky, dálkové ovladače a digitální hodiny až po komplexní zařízení, jako např. počítače, mobilní telefony a automobily. 

Jednoduchá deska plošných spojů se skládá z elektricky izolujícího a špatně hořlavého základu. Obvykle se používá FR-4, kompozitní materiál skládající se ze skelných vláken a epoxidové pryskyřice, nebo FR-2, tvrdý papír obsahující celulózový papír a fenolformaldehydovou pryskyřici. Na této podložce jsou umístěny ploché měděné vodiče, tenké většinou pouhých 35 µm. Na ně se pájí elektronické součástky (např. rezistory, tranzistory a kondenzátory).

Sériová výroba desek plošných spojů

Výroba jedno a oboustranných plošných spojů probíhá převážně fotochemickým procesem. Základní FR deska se v prvním kroku potáhne měděnou fólií. Nosná deska je následně provrtána a v případě oboustranných DPS se obě vodivé vrstvy na příslušných místech vodivě propojí.

Následně se vytvoří vodivé cesty. Správný vzor se získá tím, že se měď potřebná pro vytvoření vodivých cest fotochemicky ochrání a veškerá ostatní nežádoucí měď se chemicky odleptá. Nejprve se tedy deska potáhne vrstvou fotocitlivého laku a následně se na ni položí fotografická fólie s negativem obrazce vodivých cest. Přes negativ se deska exponuje. Lak na plánovaných vodivých cestách vytvrdne a tím ochrání měď. Následuje odleptání nenalakovaných měděných ploch desky plošného spoje roztokem chloridu železitého.

Prozatím posledním krokem je nanesení nepájivé masky. Na ochranu vodivých cest před vlivem okolního prostředí a zabránění zkratů mezi vodivými můstky se používá elektricky nevodivý plast, obvykle epoxidová pryskyřice. I zde se uplatňuje fotochemický proces, aby kontaktní a pájecí plochy zůstaly obnažené.

Proč jsou desky plošných spojů zelené?

První průmyslová nepájivá maska byla zelená. Dlouhou dobu neexistovala jiná alternativa. Na zelenou barvu jsme si zvykli, a proto je to stále ještě nejvýhodnější a nejrozšířenější verze.

Kromě toho je zelená barva příznivá pro oči. Do konce 20. století byly desky plošných spojů ještě manuálně kontrolovány lidmi. Dnes přebírají tuto práci automatizované stroje. Ale i ty jsou optimalizované pro zelené desky.

Globální produkce mezi kvalitou a kvantitou

Výroba desek plošných spojů je komplexní proces, který obsahuje více než 20 technologických kroků. Navzdory tomuto úsilí musí být desky plošných spojů vyráběny ve velkém množství, s nízkými náklady a ve vysoké kvalitě.

O trh s výrobou desek plošných spojů se tvrdě bojuje. V roce 2021 obsadily DPS 84. místo mezi nejprodávanějšími výrobky na světovém trhu. Celkový obchod dosáhl hodnoty 53,4 miliard USD, což odpovídá podílu pouhých 0,25 %: malý obrat při velkém množství (Observatory of Economic Complexity (OEC)).

Aukce po zavření závodu na výrobu desek plošných spojů

S ohledem na vysoký tlak na náklady při výrobě desek plošných spojů musí být minimalizovány i investiční náklady. Použité stroje jsou v této souvislosti dobrou volbou. Nabízejí cenově výhodnou možnost pro rozšíření výrobní kapacity.

Při pečlivé údržbě mohou zůstat linky na výrobu desek plošných spojů několik desetiletí provozuschopné. Zejména pro výrobu standardních desek plošných spojů je tato technologie velmi vyzrálá a nevyžaduje nutně použití nových strojů.

U mezinárodního průmyslového aukčního domu Surplex lze do 13. 7. získat zařízení srbského výrobce DPS. Ten vyráběl jak vysoce kvalitní jednostranné, oboustranné a vícevrstvé desky plošných spojů, tak i prototypy. V aukci je nabízeno téměř 130 položek. Klíčovým prvkem je zařízení Faps 600 firmy Bacher pro automatickou expozici DPS a galvanická linka firmy PAL na leptání desek plošných spojů. Kromě toho: Expoziční zařízení Supra Light firmy BACHER, testovací zařízení, CNC vrtačky (EXCELLON a PLURITEC) jakož i příslušenství.

Firma Surplex je již desítky let důvěryhodným partnerem na trhu s rozsáhlými zkušenostmi s globální přepravou strojů a vybavení. Naše odborné znalosti zaručují hladký průběh od nákupu po doručení, bez ohledu na cílovou destinaci.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář