Chart Ferox poprvé získal hodnocení Podnik podporující zdraví

Datum 10.11.2023

Foto: Ferox

Děčínská firma Chart Ferox získala poprvé v historii certifikaci v rámci soutěže Podnik podporující zdraví, kterou firmě udělilo ministerstvo zdravotnictví. Certifikace potvrdila vysokou úroveň péče o zdraví zaměstnanců ve firmě. Auditoři ocenili, že firma o zdraví zaměstnanců a jejich zdravý životní styl pečuje komplexně a nad rámec zákonných povinností.

Hana Hanušová, personální ředitelka Chart Ferox: “Jde o vůbec náš první pokus o takovouto certifikaci v historii firmy a jsme hrdí na to, že se nám hned napoprvé podařilo získat druhý nejvyšší stupeň. Certifikace dokazuje, že naše snaha o zdravé a motivující prostředí pro naše zaměstnance přináší své ovoce. V Chart Ferox si uvědomujeme, že klíčem k našemu úspěchu jsou právě naši zaměstnanci. Jejich zdraví je pro nás prioritou.”

Podklady pro certifikaci připravovala HSE manažerka firmy Romana Zavřelová a její tým. Primární podmínkou pro účast v certifikaci je, aby firma měla certifikát ISO pro bezpečnost. Dále musí vyplnit sebehodnotící dotazník a připravit projekt na podporu zdraví na pracovišti. Následně zástupci Státního zdravotního ústavu přímo na místě kontrolují,  jak bezpečnost a péči o zdraví ve firmě funguje.

„Vše bylo nutné fyzicky ukázat a dokladovat. Dopadli jsme v hodnocení velmi dobře, ale budeme určitě chtít dosáhnout za tři roky na nejvyšší stupeň,“ doplnila Romana Zavřelová.

Chart Ferox působí v Děčíně již přes 80. let. Pracuje zde zhruba 600 zaměstnanců. Firma vyvíjí, navrhuje a vyrábí zařízení na skladování a distribuci zkapalněných plynů. Dodává například systémy pro skladování kapalného kyslíku v nemocnicích. Navrhuje a vyrábí čerpací stanice pro zkapalněný zemní plyn (LNG) nebo systémy pro skladování a distribuci LNG jako záložního zdroje energie. Firma navrhla a dodala také obří LNG terminál pro elektrárnu na Gibraltaru nebo LNG terminál pro litevskou Kleipedu, která zemi umožnila získat nezávislost na ruském zemním plynu.

Chart Ferox v současné době také vyvíjí a vyrábí systémy pro skladování zkapalněného vodíku, který je palivem budoucnosti. Firma se tak podílí na přechodu energetiky na čistou a udržitelnou.

Martin Jonáš

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář