Propojení digitálního modelu BIM a komplexního hodnocení kvality budov

Datum 05.12.2021

Foto: ČVUT

Jedním z aktuálních témat řešených Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT je propojení digitálního modelu BIM a komplexního hodnocení kvality budov v rámci jejich celého životního cyklu.

Výzkumný projekt BIMIP probíhající na ČVUT UCEEB v rámci Národního centra kompetence CAMEB (Centre for Advanced Materials and Efficient Buildings) řeší problematiku implementace BIM (Building Information Management) do procesů životního cyklu stavby. Spolupracujeme na něm se společnostmi di5 architekti inženýři, RD Rýmařov a Siemens. Cílem je ověření užití dat z BIM jak pro komplexní hodnocení kvality budov ve fázi návrhu stavby, při výstavbě a její optimalizaci, tak pro ověření reálného chování budovy při provozu a jeho porovnání s předpokladem.

Zdroj: ČVUT

Projekt ověřujeme na experimentální budově TiCo stojící v areálu ČVUT UCEEB, která byla stavebně dokončena na přelomu let 2020 a 2021. Od té doby jsme provedli některé zkoušky zjišťující kvalitu stavby, například měření vzduchotěsnosti nebo testy vzduchové neprůzvučnosti mezibytových konstrukcí.

V současnosti jsou do provozu postupně uváděny systémy TZB a také měření a regulace na platformě SiHome od společnosti Siemens. Data z čidel jsou zasílána na cloud ČVUT UCEEB a my pracujeme na rozhraní pro jejich vyhodnocování.

Zdroj: ČVUT

K reálné stavbě je vytvořeno tzv. digitální dvojče – model BIM v programu Revit, který obsahuje datové informace z návrhu, realizace i provozní fáze budovy. Data z modelu jsou v současnosti využívána pro ověření webové kalkulačky SBToolCZ, která má pomoci částečně automatizovat a tím zjednodušit proces hodnocení komplexní kvality budovy.

V současnosti je těsně před dokončením beta verze webové kalkulačky SBToolCZ 2.0, která oproti předchozí verzi zahrnuje rozšíření na další typologie. Kromě hodnocení bytových domů je připraveno rozhraní i pro rodinné domy, administrativní budovy a školy.

Tým autorů ČVUT

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář