Naše kogenerační jednotky v Itálii přispějí k optimalizaci nákladů na provoz ropovodu TAL

Datum 05.12.2023

Foto: ČEZ

Nově budované kogenerační jednotky umístěné v severní Itálii souběžně s trasou TAL hodlá postavit skupina ČEZ. Tyto jednotky vyrobí elektřinu a teplo sloužící ke zvýšení efektivity pohonu čerpadel ropovodu i k dosažení lepších přepravních vlastností ropy. Elektřina zajistí pohon čerpadel zajišťujících pohyb ropy v potrubním systému a teplo bude využito k zahřívání ropy, které umožní zlepšení jejího průtoku v potrubním systému a snadnější přepravu. Cílem je naše odstřižení od ruských dodávek ropovodem Družba.

Má se jednat až o sedm vysoce výkonných plynových kogeneračních jednotek o celkovém výkonu do 26 MW, které má v severní Itálii postavit skupina ČEZ, podle jejich dnešní tiskové zprávy. Dvě kogenerace u Terstu už jsou v současnosti v provozu. Tyto energetické zdroje bude provozovat společný podnik italské firmy EnerProject Srl a společnosti Elevion Group, dcery ČEZ zaměřené na poskytování služeb v oblasti moderní energetiky v širším regionu střední Evropy.

„Díky aktivnímu přístupu naší společnosti Elevion Group v horizontu několika měsíců poskytneme čerpadlům ropovodu TAL potřebný výkon pocházející z kogeneračních jednotek. Dvě z nich umístěné přímo u přístavu v Terstu už jsou v provozu a zbylé postupně stavíme podél trasy ropovodu směrem k rakouské hranici. Po loňském zprovoznění LNG terminálu v nizozemském Eemshavenu jde o další příspěvek Skupiny ČEZ k zajištění energetické bezpečnosti a nezávislosti České republiky na energetických surovinách z Ruska,“ řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Kogenerační jednotky schopné rychlého najetí budou patřit k nové podpůrné infrastruktuře ropovodu TAL. Ten začíná v italském Terstu a v Rakousku, Německu a ČR postupně zásobuje 8 rafinérií. Od roku 1995 k nim díky odbočce IKL patří i Kralupy a Litvínov. Současné dodávky prostřednictvím TAL sice neumožňují 100% pokrytí potřeb ČR, do dvou let by však mělo být všechno jinak. A to díky probíhajícímu projektu TAL-PLUS, rozšíření kapacity TAL, který realizuje společnost MERO.

Petr Svoboda
zdroj: tisková zpráva ČEZ

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář