Rozšířením kapacity ropovodu TAL se od roku 2025 staneme zcela nezávislými na ruské ropě

Datum 26.10.2023

Foto: Mero

MERO ČR pokračuje v práci na projektu TAL-PLUS, který zajistí Česku už od roku 2025 nezávislost na ruské ropě. Jde o jednu z nejvýznamnějších změn v oblasti novodobé české energetiky. Projekt počítá s tím, že se rozšíří kapacita evropského ropovodu TAL a Česko díky tomu získá o 4 miliony tun ropy ročně navíc. 

V projektu se nyní podařilo vysoutěžit dodavatele a podepsat smlouvy na dodávky nejdůležitějších technologických komponentů. Právě s jejich pomocí dojde k významné modernizaci Transalpinského ropovodu, díky které bude dosaženo nejvyšší přepravní kapacity v jeho dosavadní historii. Na rozšíření kapacity spolupracuje MERO ČR přímo s konsorciem TAL. 

„Práce na projektu TAL-PLUS jsou v plném proudu, důsledně plníme harmonogram aktivit a platí, že Česko bude od roku 2025 nezávislé na ruské ropě. Nyní se podařilo vysoutěžit a podepsat smlouvy s dodavateli důležitých technologií a komponentů, kterými budeme kapacitu ropovodu TAL navyšovat. Jedná se o pumpy a čerpadla, která patří mezi ty nejmodernější na trhu. Ty musí zajistit dopravu ropy z italského Terstu přes Alpy do Německa, jejich výkon je srovnatelný s elektrickými lokomotivami. Známí jsou už také dodavatelé průtokoměrů, frekvenčních měničů a bezpečnostních uvolňovacích ventilů, což jsou technologie velmi důležité pro zajištění spolehlivého chodu ropovodu. První instalace a úpravy přímo na ropovodu TAL jsou naplánovány na červenec příštího roku. Pracujeme také na projekční přípravě kompletních potrubních úprav a stavebních činností. Jedná se například o vybudování betonových základů, zastřešení či elektroinstalace. Technologickými změnami bude muset projít i Centrální tankoviště ropy v Nelahozevsi,” uvedl Jaroslav Pantůček, předseda představenstva MERO ČR, a.s.

“TAL Group si je vědoma strategického významu projektu TAL-PLUS pro zajištění energetické bezpečnosti České republiky, a proto se důrazně zasazuje o jeho včasnou realizaci do konce roku 2024. Úspěšně jsme dokončili výběr dodavatelů, čímž jsme zajistili včasné dodávky materiálů potřebných pro realizaci projektu. Rozšíření kapacity ropovodu probíhá s maximálním důrazem na bezpečnost a efektivitu provozu,” uvedl Alessio Lilli, generální ředitel TAL.

Projekt TAL-PLUS zajistí rozšíření kapacity ropovodu TAL. Česko díky tomu získá o 4 miliony tun ropy ročně navíc z italského přístavu v Terstu, tedy západní cestou přes ropovody TAL a IKL. Plně se tím nahradí dodávky ruské ropy, která nyní proudí do Česka ropovodem Družba.

Technologické úpravy na ropovodu TAL budou probíhat ve čtyřech evropských zemích – v Itálii, Rakousku, Německu a v České republice. Instalace nových čerpadel, motorů a úprava řídícího systému začne v červenci 2024 a poběží až do prosince 2024. Poté ropovod dosáhne maximálních výkonů a kapacity, která umožní nahrazení přepravní kapacity ropovodu Družba.

Kromě úprav na ropovodu TAL budou nutné změny i na vstupu a výstupu z ropovodu IKL. Proměnou projde také Centrální tankoviště ropy v Nelahozevsi, kde je potřeba připravit infrastrukturu na masivnější průtoky nových dávek ropy a pozměnit postupy na její míchání a přesun do rafinérií.

Dohodu o intenzifikaci ropovodu TAL se podařilo MERO ČR dosáhnout po roce intenzivního vyjednávání. Smlouva byla se souhlasem všech podílníků TAL podepsána v květnu letošního roku. Díky modernizaci se ropovod stane jedním z nejvýkonnějších v rámci celé Evropy.

Cílem projektu TAL-PLUS je od roku 2025 navýšit dodávky ropy z ropovodu TAL pro Česko o 4 miliony tun ročně. Díky tomu získá nezávislost na ruské ropě. Náklady na jeho realizaci jsou odhadovány na 1,3 až 1,6 miliard korun a hradit je bude společnost MERO ČR.

Martin Ayrer

Ropovod TAL v číslech a datech

Ropovod TAL je spravován společenstvím TAL Group (TAL Consortium). Podílníky TAL jsou kromě MERO, která vlastní 5% podíl, také společnosti OMV, Shell, Rosněfť, ENI, C-BLUE BV (Gunvor), ExxonMobil, Phillips 66/Jet Tankstellen a Total.

  • Ropovod TAL funguje od roku 1967 (budovat se začal v roce 1961)
  • Od té doby bylo přepraveno přes Alpy už 1,6 miliardy tun ropy
  • V roce 2022 ropovod TAL přepravil 37,1 mil. tun ropy
  • Do přístavu Terst ji přivezlo 402 lodí
  • TAL pokrývá zhruba 50 % potřeby dodávek ropy České republiky (Přes TAL, resp. ropovod IKL, proudilo v roce 2022 do ČR zhruba 51 % spotřebované ropy, dalších 49 % bylo přivedeno ropovodem Družba. Celková roční spotřeba ropy v ČR je zhruba 8 milionů tun.)
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář