Topná tělesa umí přizpůsobit teplotu a vlhkost uvnitř rozvaděčů a technických instalačních prostorů

Datum 09.05.2024

Topidla LOOP odolná proti vibracím. Foto: Stego

Společnost STEGO Elektrotechnik GmbH vyvíjí a vyrábí produkty pro zajištění optimálního prostředí uvnitř rozvaděčů s inovativními funkcemi a inteligentním designem. Naše produkty pomáhají uživatelům dokonale přizpůsobit teplotu a vlhkost podmínkám v jejich konkrétním instalačním prostoru. Naše řešení se vyznačují malým půdorysem, vysokou provozuschopností, certifikovanými bezpečnostními standardy a především dlouhou životností díky vynikající a udržitelné kvalitě.

Optimální teplota a vlhkost mají rozhodující vliv na životnost a bezporuchovost elektronických a elektrických zařízení. Z tohoto důvodu je nezbytné věnovat těmto procesům pozornost už ve fázi přípravy celého projektu a řádně specifikovat všechny parametry, jako jsou výkon, umístění, regulace atd.

Klíčovým prvkem tohoto plánování je výběr řádného topného tělesa. Hned několik faktorů má zásadní vliv na optimální fungování a ochranu celé elektroinstalace. Již při projektování bychom si měli umět vyspecifikovat topný výkon a typ topidla, typ instalace, jeho umístění a regulaci. Jen tímto způsobem ochráníme citlivé výrobky před nízkou teplotou a vznikem škodlivého kondenzátu.

V našem širokém portfoliu si vyberete od nejmenších topných těles řady RC016, která nabízí optimální ochranu před kondenzací v malých instalačních krabicích a jsou konstruována pro nepřetržitý provoz, až po unikátní vysoce výkonná topidla řady CS030 poskytující výkon 1200 W.

Topidla CS030 o výkonu 1200 W. Foto: Stego

Naše různá topná tělesa jsou určena do odlišných prostředí a aplikací. Nová řada LOOP konstrukčně zajišťuje spolehlivý výkon i v drsných podmínkách a při vysokém zatížení vibracemi. Unikátní tvar topného tělesa zajišťuje optimální rozložení teploty a úsporu instalačního místa. K dispozici jsou také verze bezpečné na dotek pro komplexní ochranu uživatele.

Naše nejpopulárnější řada kompaktních topidel CSL028 s ventilátorem, topným PTC elementem a výkonem do 400 W je určena pro rozvaděče s vysokou hustotou komponentů. Ochranné plastové pouzdro zajišťuje bezpečnost uživatele tím, že jej chrání před teplem při náhodném dotyku.

Zajištění optimálních teplotních podmínek vyžadují i instalace v prostředí s ochranou proti výbuchu. Naše řada CREX020 je určená pro tyto náročné aplikace a poskytuje spolehlivou ochranu proti mrazu v rozvaděčích a také měřicích zařízeních v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo v důlních provozech.

Jestliže se teplota uvnitř rozvaděčů, skříní a technických instalačních prostorů příliš sníží, může to vést k tvorbě škodlivé kondenzace. Toto kolísání teploty je nebezpečné nejen pro venkovní aplikace, ale může ohrozit i vnitřní instalace v průmyslové výrobě. Náklady na následné poruchy a výpadky výroby mnohonásobně převyšují náklady na pořízení optimálních topidel a regulátorů.

Produkty STEGO zaručují, že elektromechanické a elektronické součástky fungují bez havárií tím, že vytvářejí optimální provozní podmínky.

Stego

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář