Termografická diagnostika v praxi

Datum 07.04.2016

Termografie se v české energetice a elektrotechnice používá již více než 20 let. Začátky byly z důvodu vysoké ceny termokamer nesmělé a tato diagnostika byla nejprve zaváděna u velkých energetických společností. S postupným snižováním cen se tato diagnostická metoda uplatnila i u menších společností, které svou činnost na elektrických zařízeních mají zájem provádět na kvalitativně vysoké úrovni.

V Cofely je termografická diagnostika běžnou součástí kontrolních a revizních činností, které provádíme. V oblasti námi servisovaných zařízení je toto zařízení nejprve nasnímáno termokamerou při provozním zatížení a teprve následně vypnuto pro servisní a revizní činnosti. Výhodou je, že termosnímek proudových spojů, případně tepelný obraz transformátoru máme k dispozici ihned. Víme tedy, kde je případný problém se špatně utaženým proudovým spojem a můžeme se na tuto skutečnost zaměřit.

V případě nově montovaných zařízení provádíme kontrolní měření po uvedení do zkušebního provozu. Tímto si naposledy zkontrolujeme námi odvedenou práci, čímž zvýšíme jistotu sobě i zákazníkovi o kvalitě elektromontáží.

Výstupem z měření je protokol zpracovaný v softwaru výrobce kamery, který je šitý na míru požadavkům zkušebních techniků. Samozřejmostí je prolínání optického snímku a termosnímku, nastavování záměrných bodů termosnímku dle potřeby nebo například režim panorama, což je oceňováno při měřeních na rozvodnách velmi vysokého napětí.

Zkušební technici jsou certifikováni a procházejí pravidelným školením pro udržování a zvyšování kvalifikace a vědomostí v této metodě diagnostiky.

Toto byl průřez typickým použitím termografické diagnostiky v působnosti energetické společnosti, avšak praktické využití metody je daleko širší nejen v elektrotechnice, ale i ve stavebnictví nebo strojírenství. Namátkou může být měření úniků tepla z budov, velmi zajímavá a perspektivní oblast využití je prediktivní měření opotřebení ložisek asynchronních motorů v součinnosti s měřením vibrací. Toto měření oceňují zvláště společnosti, které provozují motory s větším výkonem, protože jsou schopny odhadnout blížící se havárii ložiska. Tímto preventivním opatřením tak předcházejí dlouhým odstávkám strojů.

COFELY je přední světová firma, která poskytuje komplexní energetická a technologická řešení vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství našich zákazníků v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice Cofely nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management a služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář