Měření se člověk musí naučit!

Datum 11.01.2022

Špičkové vybavení pro profesionály zítřka: Conrad Electronic nabízí široký výběr moderní měřicí a zkoušecí techniky. Foto: Kzenon – stock.adobe.com

Žáci a žákyně, učni a učnice, studenti a studentky přírodovědných a technických oborů profitují z moderně vybavených odborných učeben a ze špičkového technického vybavení. To platí zejména pro oblast měřicí a zkoušecí techniky.

„Řešení, která se přibližují praxi, stejně jako vysoká kvalita a funkčnost přístrojů jsou z mého pohledu základním předpokladem pro cílenou podporu dovedností žáků v této oblasti a prohlubování teoretických znalostí v praxi,“ vysvětluje Michael Schlagenhaufer, Senior Director Product & Supply Strategy ve společnosti Conrad Electronic.

Individuální řešení, speciální podmínky

Na platformě Conrad Sourcing Platform je v současné době k dispozici více než 750 000 produktů více než 3 500 značek, tak aby zákazníci z řad profesionálů mohli veškeré technické provozní prostředky objednat jednoduše od jednoho dodavatele. Již řadu let se společnost Conrad Electronic zajímá o oblast vzdělávání a nabízí mimo jiné široký sortiment vysoce kvalitní měřicí techniky a nástrojů pro oblast vzdělávání.

„Díky spolupráci se specializovanými výrobci můžeme nabídnout vynikající produkty a individuální řešení pro použití ve školních dílnách, na pracovištích nebo v laboratořích – to vše od jednoho dodavatele a za nejlepších možných podmínek,“ dodává M. Schlagenhaufer.

Mezi nejsilnější partnery naší firmy patří renomovaní oboroví specialisté jako Chauvin Arnoux, Rohde & Schwarz a Benning. Naše na jednu stranu široká a na druhou stranu velice podrobná nabídka produktů ale není tou jedinou výhodou, kterou nákup přes platformu Conrad Sourcing Platform přináší: „Školy, vysoké školy a úřady mohou využít rabatů pro vzdělávací instituce a našich dlouholetých zkušeností v oblasti vzdělávání. Díky nim velmi dobře známe požadavky našich zákazníků a zákaznic a dokážeme jim poskytnout rady i praktickou pomoc.“

Chauvin Arnoux: Učení se zaměřením na praxi s kvalitní měřicí technikou

Bezpečné zacházení s měřicí technikou a odborné posouzení výsledků měření je jedním ze stěžejních bodů vzdělávání a dalšího vzdělávání. Důležitým tématem učení je také přednastavení pro měření a správné odečítání naměřených hodnot, stejně jako bezpečné zacházení s přístroji. Společnost Chauvin Arnoux nabízí specializovaný sortiment pro tuto oblast – například analogové multimetry MX 1, resp. C.A 5003. Pro seznámení s účinky „nelineárních“ zátěží v podmínkách blízkých praxi a možností nutných korekcí slouží speciálně k tomuto účelu vytvořený výukový balíček. Učebnice „Trainingssystem Netzanalyse“ (Systém nácviku analýzy sítí) v kombinaci s analyzátorem výkonu a sítí C.A 8336 nabízí návody pro celou řadu pokusů a řešení.

Rohde & Schwarz: Inovativní řešení pro zapálené studující

Inovativní řešení měřicí techniky značky Rohde & Schwarz, která se vyznačují vysokou kvalitou, přesností a kompatibilitou, pomáhají studujícím při dosahování optimálních výsledků a zajišťují pochopení technik a metod měření do hloubky. Do sortimentu firmy Rohde & Schwarz, speciálně zaměřeného na oblast vzdělávání, patří nejrůznější modely osciloskopů, například R&S®RTC1000 a R&S®RTB 2000, speciální možnosti pro výukové osciloskopy jako generátor arbitrárních funkcí a vzorků, stejně jako sériové spouštění a dekódování.

Benning: Vstup do profesního života s optimálním vybavením

Design a provedení zkoušecích, měřicích a zabezpečovacích přístrojů od firmy Benning se řídí požadavky průmyslu a řemesel, a proto se výborně hodí pro učně, kteří zanedlouho přejdou do praxe. Platforma Conrad Sourcing Platform nabízí široký sortiment tohoto výrobce, počínaje měřicími přístroji VDE přes zkoušečky napětí a multimetry až po proudové kleště. S využitím přístrojových zkoušeček od firmy Benning lze například provádět bezpečnostní a opakované zkoušky elektrických spotřebičů podle nejrůznějších platných norem, a to bezpečně a rychle.

Další informace o rozsáhlém sortimentu zkoušecí a měřicí techniky a různých modelech přístrojů najdete zde.

Margit Dellian

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář