Měření tvaru ve 3D pomocí 2D profilových skenerů

Datum 14.02.2024

Foto: Micro-Epsilon

Profilový skener funguje na principu laserové triangulace stejně jako bodové snímače vzdálenosti z kategorie optoNCDT s tím rozdílem, že vytvoří laserovou čáru složenou z několika stovek až tisíců jednotlivých bodů.

Chytré skenery SMART

Vyhodnocení 2D profilu lze provádět v PLC pomocí bodů nesoucích souřadnice X a Z, anebo můžete pořídit verzi skeneru SMART, která díky použití přednastavených programů vyhodnotí tvar profilu. Například základní měřicí program Gap najde mezeru v profilu a změří její šířku, naměřenou hodnotu může porovnat se zadanou tolerancí a odeslat jen OK/nOk. Všechny řady skenerů 30xx mají k dispozici možnosti kombinace výpočtů, můžete tak sčítat naměřené vzdálenosti či úhly dle libosti a na kombinaci aplikovat toleranci. Jedním z nových měřicích programů je Circle Groove, který na rozdíl od klasického Groovu nezjišťuje hloubku drážky vůči jejím krajům, ale vůči Vertexu čili vrcholu vypočtené kružnice. Tento program byl úspěšně otestován při 100% identifikaci škrábanců větších než 0,03 mm na kovové kulatině. Dalším příkladem použití může být precizní kontrola osazení DPS, kdy můžeme kontrolovat a měřit umístění i více součástek najednou. Lze tak zkontrolovat a změřit součástky, kde již klasická kamera nemusí stačit, ale pravděpodobně budeme chtít vytvořit 3D obraz pro komplexní měření.

Vytvoření 3D obrazu z 2D profilů

Pohybem snímače nad měřeným objektem či naopak dokážeme vytvořit 3D model, který lze nově vyhodnocovat v SW 3D Inspect skenery řady 30xx. Měření rozměrů na 3D snímku má výhodu v možnosti nastavit více měřicích úloh najednou v konkrétních částech obrazu. Porovnávat tak lze i celkový tvar měřeného objektu. Nevýhoda je pomalejší zpracování (nejdříve se musí sejmout obraz, a až poté lze vyhodnocovat). Nejnovější verze 3D Inspectujiž zvládne vyhodnocovat obraz a zároveň snímat nový.

Vyladěná optická metoda měření

Skenery mají rozlišení až 1,5 µm, pokud se měří z nejbližší možné vzdálenosti v čistém prostředí při pokojové teplotě, a to co nejvíc kolmo k povrchu se skenerem natočeným tak, aby nedocházelo k zastínění odrazu (triangulace). Protože průmyslové prostředí málokdy dovoluje takto ideální měření, nabízí se kombinace vhodného příslušenství, HW úprav skeneru a SW filtrování pro co nejlepší a nejpřesnější profil.

Řešení problémů z praxe

Typickým problémem je vysoká prašnost, která způsobuje falešné odrazy. Pro její snížení je v portfoliu kryt skeneru s možností připojení vzduchového ofuku. Dalším v praxi běžným problémem jsou odlesky vznikající při měření lesklých kovových předmětů. Pomocí průměrování, nastavením vhodných měřicích funkcí a oblastí zájmu lze tyto odlesky spolehlivě odfiltrovat, ale za cenu ztráty bodů a možného zkreslení měření. Poslední aktualizace přináší funkci porovnání hodnot před filtrací a po filtraci, která pomáhá toto zkreslení eliminovat. Je vhodné odleskům předcházet, a to lze částečně použitím modrého laseru a částečně nastavením co nejkratší expoziční doby.

Robustní kryt pro fyzickou ochranu skeneru se vzduchovým ofukem. (Zdroj: Micro-Epsilon)

Opačný problém nastává při měření tmavých objektů, kdy se mohla použít pouze verze s výkonnějším laserem a spokojit se s delší expoziční dobou, měření tak bylo pomalejší. To se mění díky novince v podobě možnosti nastavit citlivost.

Velké měřicí rozsahy

Novinkou v portfoliu Micro-Epsilon jsou skenery LLT30x0-430 a LLT30x0-600, které při zachování všech vlastností skenerů přinášejí až 600 mm měřicí rozsah se záběrem v ose X až 788 mm. To umožňuje kontrolovat již poměrně velké objekty bez nutnosti je skenovat několikrát. S větším měřicím rozsahem klesá přesnost, přesto i největší skener dosahuje rozlišení až 15 µm.

Vyšší citlivost při krátké expozici

Při měření tmavých objektů je nyní možné při nastavení vyšší citlivosti dosáhnout stejných výsledků jako při delší expoziční době. Tam, kde bylo dřív třeba 750 µs expoziční doby, se nyní dosahuje stejných výsledků při nastavení maximální citlivosti za 150 µs, a to při použití standardní třídy laseru (laser class 2). Může tak odpadnout i nutnost použít silnější třídu laseru, kde jsou již značná bezpečnostní omezení pro obsluhu. Tato novinka je dostupná pro všechny skenery řady 30xx, a to i pro již zakoupené skenery, a může se tak vylepšit, zpřesnit a zrychlit aktuální měření a dříve obtížně měřitelné úlohy se mohou stát spolehlivě měřitelnými.

Výstupy ze skeneru

Pro lepší aplikování skenerů v praxi a jejich integraci nabízíme nejrůznější jednotky, jež k standardním výstupům skeneru (Ethernetovému a RS422) přidávají analogový signál a PROFINET, EthernCAT či Ethernet IP. V nabídce máme nově i průmyslová PC či PLC. Profilové skenery se těší vzrůstající oblibě i mezi integrátory pracujícími s kamerami a Vision softwary, kdy skener doplňuje kameru. Velmi tomu napomáhá i podpora standardu GigEVision (GeniCam) a poskytnutí SDK (software development kit) pro programátory, a to ve verzi jak pro 2D, tak pro 3D. Poslední aktualizace rozšiřuje podporované GigE Vision formáty například o Coord3D.

Ladislav Martínek
zdroj: Micro-Epsilon

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář