Chcete snížit elektrická rizika? Je tady zařízení pro obloukovou ochranu

Datum 09.12.2016

Společnost Eaton uvádí na trh zařízení pro obloukovou ochranu (Arc Fault Detection Device, AFDD), které chrání osoby a majetek před požárem v důsledku elektrických oblouků. Toto nové zařízení detekuje vysoké frekvenční spektrum v elektrickém obvodu, které indikuje hrozící jiskření a vypne spínací přístroj, čímž toto riziko eliminuje.

Kromě funkce AFDD tento nový přístroj zahrnuje proudový chránič (RCD) a jistič, aby poskytlo komplexní řešení, které je nákladově efektivní, ve shodě s předpisy, odolné a spolehlivé a lze jej snadno nainstalovat. Očekává se, že o toto zařízení bude zájem především v sektoru obytných budov včetně budov s vyšší ubytovací kapacitou, jako jsou pečovatelské domy, kde následky obloukových poruch mohou být katastrofální.

Alexander Jellenigg, který ve společnosti Eaton dohlíží na uvádění produktu na trh, říká: „Následky obloukové poruchy mohou být závažné u jakékoliv budovy a zvláště u budov s velkou ubytovací kapacitou, kde může během krátké chvíle hrozit nebezpečí velkému množství lidí. Zařízení pro obloukovou ochranu, které na trh uvádíme, minimalizuje riziko tak, že detekuje abnormální signály a reaguje na ně. Navíc to dělá s vysokou přesností, aby se výrazně snížila nežádoucí vypnutí.“

Obloukové poruchy, které jsou obvykle zapříčiněny poškozenými kabely, zásuvkami nebo svorkami, představují pro osoby v jejich okolí bezprostřední riziko, protože mohou poškodit elektroinstalaci a snadno způsobit požár. Odhaduje se, že minimálně 25 procent požárů způsobených elektrickou poruchou je zapříčiněno obloukovou poruchou.

Bezpečná a rychlá detekce obloukové poruchy je zásadní a běžné proudové chrániče (RCD) a instalační jističe (MCB) obvykle takové oblouky detekovat nedokážou.

AFDD společnosti Eaton nabízí rychlou detekci s vysokou přesností, která je nezbytná pro minimalizaci nežádoucích vypnutí. Zařízení je navrženo tak, aby přesně odlišilo skutečné riziko od ostatních vysokofrekvenčních signálů, které se běžně vyskytují v bytovém prostředí. Za účelem dalšího zlepšení kvality detekce společnost Eaton doporučuje, aby se zařízení umístila blízko potenciálních zdrojů oblouku. Přeslechové zkoušky (cross-talk test) navíc zajišťují, že AFDD vybaví, když je detekován relevantní signál.

Globální požadavky pro AFDD byly poprvé formálně stanoveny v roce 2013, když Mezinárodní elektrotechnická komise představila normu IEC 62606. Tato norma určuje, že k vybavení AFDD dojde při detekci jakéhokoliv oblouku v hodnotě 100 joulů a více a že v případě velmi vysokého proudu oblouku dojde k rozpojení do 120 milisekund po jeho detekci.

AFDD je posledním přírůstkem do portfolia produktů společnosti Eaton, které jsou navrženy ke snížení rizik spojených s obloukovými poruchami. Tyto produkty tvoří širokou škálu bezpečnostních technologií navržených společností Eaton za účelem ochrany osob, majetku a pověsti a zároveň s cílem minimalizovat narušování aktivit těch, kteří budovy obývají.

Eaton
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář