Výkonná regulace i se sinusovým filtrem

Datum 12.12.2016

B&R rozšířila proudový regulační obvod servozesilovače ACOPOS P3. Uživatelé mohou nyní používat sinusový filtr, aniž by se zhoršila kvalita regulace pohonů. Stroje tak mohou využívat předností sinusového filtru, zatímco servozesilovač ACOPOS P3 může provádět výkonnou regulaci jako obvykle.

Vyšší stupeň účinnosti

Použitím sinusových filtrů se z pravoúhlých napěťových pulzů stane ve velké míře sinusové napětí. Tím se zlepší energetická bilance, zajistí se šetrný vliv na motor a sníží se rušivé emise ve vedeních. Kromě toho se vyhladí průběh proudu, což sníží hluk motoru a jeho ztráty. Stupeň účinnosti celého servopohonu se zvýší.

Vysoký celkový výkon

U servozesilovače ACOPOS P3 je zohledněna charakteristika sinusového filtru. Díky tomu lze udržet šířku pásma v proudovém regulačním obvodu a šířka pásma je stabilní a robustní. Tím se zajistí obvyklý celkový výkon servozesilovače ACOPOS P3.

U jiných výrobců se proudový regulační obvod při použití sinusových filtrů provozuje podle okolností s menší šířkou pásma, aby se zaručila stabilní a robustní regulace. V těchto případech však klesá výkonnost servopohonu.

O společnosti B&R
B&R je soukromá společnost s hlavním sídlem v Rakousku a sítí poboček po celém světě. Jako celosvětový lídr v oblasti průmyslové automatizace kombinuje společnost B&R nejmodernější technologie s pokrokovým engineeringem. Společnost B&R poskytuje zákazníkům v nejrůznějších odvětvích kompletní řešení při automatizaci procesů, v technice pohonů a řízení pohybu, ve vizualizaci a integrované bezpečnostní technice. Řešení pro průmyslovou komunikaci pomocí provozních sběrnic – a to především POWERLINK a otevřený standard openSAFETY – završují portfolio produktů společnosti B&R. Kromě toho je softwarové vývojové prostředí Automation Studio ukazatelem pro engineering orientovaný na budoucnost. Díky svým inovativním řešením stanovuje společnost B&R nové standardy ve světě automatizace, pomáhá usnadňovat procesy a přesahuje očekávání zákazníků.
Další informace naleznete na internetových stránkách www.br-automation.com.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář