Dálkový odečet vody a tepla chrání soukromí a naplňuje již dnes vizi EED

Datum 29.06.2017

V době chytrých technologií a internetu je téměř neuvěřitelné, že máte v určitý den a hodinu zůstat doma a čekat na odečet spotřeby energie. Informaci o odečtených hodnotách a platbách za spotřebované energie pak obvykle většina obyvatel a správců bytových domů obdrží jednou ročně v období vyúčtování. Zdá se však, že nové technologie radiového přenosu dat a možnost kontroly jejich aktuálních hodnot prostřednictvím portálových služeb jsou na vzestupu. A to dokonce s předstihem oproti požadavkům EU.

„V posledních letech roste zájem a také prodej přístrojů nové generace, které umožňují dálkový odečet vody a tepla. U indikátorů je jejich podíl na celkovém objemu prodaných přístrojů prakticky 100 %, u vodoměrů 75 %,“ potvrzuje Daniel Nový, obchodní ředitel společnosti ista Česká republika s.r.o., a dodává: „V současnosti správcovské firmy, bytová družstva i společenství vlastníků bytových jednotek preferují vyspělé rádiové technologie, které umožňují dálkový odečet dat. Je totiž přesnější, zvyšuje komfort uživatelům bytů a eliminuje chyby při odečtech i možnost záměrné manipulace s přístroji.“

Další výhodou je možnost provádění častějších odečtů a sledování naměřených hodnot na internetu. Majitel či správce nemovitosti i nájemníci tak mohou mít lepší přehled o spotřebě energií a vody v domě. Kromě zamezení plýtvání může radiový odečet přispět také k odhalení nechtěných úniků vody při haváriích (např. protékající záchod) v době, kdy je nájemník na dovolené.

Častější odečty všech měřicích zařízení v bytě zajistí i větší spravedlnost při stěhování. Zaplatíte pouze to, co jste skutečně spotřebovali.

Existence radiového systému usnadní odečty i v případě bytů, které by uživatel z jakýchkoliv důvodů nezpřístupnil pro provedení odečtu. Konečný spotřebitel je v tomto případě chráněn před rizikem sankce, která mu jinak dle platné legislativy hrozí. Na straně administrátora pak odpadá nutnost provádět náhradní výpočet spotřební složky tepla. Tato se počítá jako trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky dle zákona č. 67/2013 Sb. v platném znění § 6 odst. 3). Pokud je v domě takových bytů, které nejsou zpřístupněny pro odečet, víc, může to znamenat viditelné navýšení spotřební složky za období odečtu pro celý objekt.

Příklad:

Bytový dům – 50 bytů s průměrnou spotřebou vody 35 m3 /rok

1/ rádiový dálkový odečet: všechny byty odečteny

 • odečteno všech 50 bytů
 • celková spotřeba vody BD = 1 750 m3

2/ manuální odečet: odečtených 45 bytů, 5 bytů nezpřístupněných

 • Odečteno 45 bytů: celková spotřeba vody = 1 575 m3
 • Neodečtených 5 bytů: vypočtená spotřeba vody na 1 byt: 105 m3, celkem 525 m3
 • Celková spotřeba vody BD je 1 575 + 525 = 2 100 m3

V případě radiových odečtů je také možné na rozdíl od manuálních odečtů kalkulovat s přesným odečtem ke rozhodnému datu rozúčtovacího období, obvykle k 31.12. Tím se obvykle sníží také rozdíl odečtu mezi odečtenými údaji z měřičů konečných spotřebitelů a hlavním domovním vodoměrem, tzv. rozdílový koeficient.

Dálkové odečty indikátorů a vodoměrů probíhají ve dvou variantách. První je pomocí mobilní sběrnice dat, tou druhou a v tuto chvíli nejmodernější možností, je odečet pomocí automatické sběrnice dat. Tato varianta také umožňuje nadstavbu, a to webový portál s aktuálním přehledem spotřeby tepla a vody v domě či bytě.

Jak funguje rádiová technologie?

Princip fungování radiových sestav různých výrobců je podobný, v konkrétním technickém řešení se však mohou lišit.

 

Systém komunikuje s měřiči ista, které jsou vybaveny rádiovými moduly. Nejčastěji to bývají rozdělovače topných nákladů (indikátory) doprimo 3 a vodměry ista domaqua m, istameter m nebo modilys m. Součástí systému mohu být i další měřiče – tepla, elektřiny nebo plynu (viz obrázek systému symphonic 3 výše).

Všechny součásti systému mají bateriové napájení a jejich instalace v objektu nevyžaduje kabelové rozvody. Baterie v přístrojích vydrží více než 10 let.


Srdcem systému je sběrnice dat memonic 3, která automaticky přenáší data na centrální server prostřednictvím GSM/GPRS sítě s rádiovou frekvencí 868 MHz. Dokáže najednou obsluhovat při optimálním prostorovém rozmístění až 1000 měřičů a disponuje velkým dosahem signálu až 50 m. Pracuje v tzv. mřížkovém módu, kdy jsou signály přenášeny i vzájemně mezi jednotlivými měřiči, což vede ke zvýšení spolehlivost odečtu všech přístrojů zapojených v systému i dosahu signálu. Pro standardní bytový dům s výškou 8-10 podlaží tak obvykle postačuje 1-2 sběrnice dat. Přenášená data jsou zabezpečena kódováním proti zneužití a chybnému transportu.

Výhody dálkového odečtu prostřednictvím sběrnice dat pro správce nemovitosti:

 • Odečet hodnot spotřeby energií bez vstupu do bytů
 • Přesný odečet k 31.12 – stejný pro všechny byty
 • Denní data k dispozici pro případ meziodečtů při stěhování apod.
 • Možnost sledování údajů o spotřebě a stavu měřičů prostřednictvím internetového portálu
 • Přístup k údajům o spotřebě kdykoliv v průběhu rozúčtovacího období
 • Eliminuje výpočet průměrných spotřeb v případě nepřístupných bytů
Zdroj: VodaDnes
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář