Nová kapitola automatizace

Datum 27.03.2018

Lenze otevírá novou kapitolu automatizace. Pomocí nového servoregulátoru i950 ruší tento odborník na automatizaci hranice mezi automatizací založenou na kontroléru (Controller-based) a na pohonu (Drive-based). Pro zákazníka už nebude v budoucnosti hrát žádnou roli, jestli usiluje o centralizovanou nebo decentralizovanou automatizační topologii nebo o inteligentní kombinaci obou.

Zavedením nového modulu automatizační platformy je z pohledu softwarového inženýrství irelevantní, zda je servoregulátor do topologie strojů integrován jako jednoduchý servopohon, jako parametrizovatelná osa nebo i jako volně programovatelná osa. Na budoucnost orientované portfolio společnosti Lenze pokrývá rovinu řízení, rovinu regulátorů, elektromechaniku a zajišťuje standardizovanou datovou komunikaci s cloudem. Výrobci strojů získají řešení, pomocí kterých mohou realizovat veškeré požadavky snadno a efektivně s nejvyšší možnou flexibilitou.

Firma Lenze sledovala od počátku vždy dvě odlišné koncepce automatizace. Tradičně poskytuje automatizaci založenou na pohonu (Drive-basd) s decentralizovanou inteligencí, která je součástí pohonu. K tomu se přidala automatizace založená na kontroléru (Controller-based), která vychází z centrální inteligence v PLC. Příslušné požadavky projektu určí, která koncepce se použije. Koncepce automatizace se s rostoucí modularizací strojů a zařízení stále více prolínají: Určité části dílny jsou smysluplně řízeny centrální inteligencí, zatímco další moduly strojů mohou být díky jejich charakteru považovány za kyber-fyzické systémy (Cyber Physical Systems (CPS) a jsou vybaveny vlastní distribuovanou inteligencí.

Pro zajištění budoucnosti řešení automatizace má proto rozhodující význam skutečně komplexní škálovatelnost automatizačního systému. Pomocí nového servoregulátoru i950 se firmě Lenze podařilo integrovat platformu automatizace založené na kontroléru do samotného regulátoru. Výrobce stroje tak může, stejně jako u kontrolérů z portfolia Lenze, používat i u i950 standardizované technologické moduly aplikačního softwaru FAST, tyto v případě požadavku zákazníka individuálně přizpůsobit nebo použít vlastní software naprogramovaný v IEC61131-3. To poskytuje výrobci stroje rozhodující výhody v souvislosti s dobou uvedení na trh, protože tak lze ušetřit cenný čas potřebný na vývoj.

Připravenost na „Internet věcí”

Automatizační řešení dneška i zítřka by však neměla být omezena pouze na zesíťování v rámci výrobní dílny. Další vývoj obchodních modelů v rámci digitální transformace je neoddělitelně spojený s cloud computingem. Dochází zde ke shromažďování a analyzování dat ze strojů a zařízení a v případě potřeby k propojení s dalšími informacemi. Připojení ke cloudu se během několika následujících let stane v rámci oboru standardem, stejně jako komunikace Feldbus. Aby firma Lenze zajistila svým výrobkům budoucnost i v éře cloud computingu, používá ve svém automatizačním portfoliu důsledně standardizované protokoly, jako například OPC UA nebo standard MQTT. Ve spolupráci s poskytovateli cloudových infrastruktur je tak zajištěna základna pro generování informací nebo ještě lépe znalostí z dat a tím zvýšení produktivity a spolehlivost strojů a zařízení zákazníků.

Hardware, software, služby

Firma Lenze má své kořeny v obchodu s pohonnou technikou. Výrobce využil tuto speciální odbornost z oblasti pohonů k vybudování komplexního automatizačního portfolia. Kromě hardwaru a softwaru k tomu patří také poradenství pro zákazníky a rovněž i projekční služby pro vytvoření kompletního automatizačního řešení a funkční bezpečnosti stroje. Firma Lenze jako partner pro řešení a inovace mezitím mluví se svými zákazníky více o jejich strojních procesech než o vlastních výrobcích.

Komplexnost portfolia znamená, že jsou nabízena různá řešení, která vyhovují konkrétním požadavkům. Dostupné komponenty dávají výrobci stroje svobodu pro realizaci vlastní koncepce a brání vzniku zbytečných fixních nákladů. Všechna řešení jsou založena vždy na stejné architektuře, stejných vývojových nástrojích a používají stejné moduly FAST. Výrobci OEM tak mohou své stroje a moduly strojů vyvíjet jednotně a s nižšími náklady a vyšší bezpečností investic, vytvářet rozsáhlé a opakovaně použitelné know-how v podobě aplikačního softwaru – bez ohledu na to, zda pro strojní moduly s decentrální inteligencí pro jednotlivé osy, nebo pro moduly s výkonným centrálním řízením pro komplexní víceosé pohyby.

Závěr

Lenze nabízí prostřednictvím své platformy kompletní a komplexně použitelný automatizační systém, který vyhovuje všem požadavkům moderní automatizace. Ten sahá od úrovně řízení až po úroveň snímačů/akčních členů, spojuje koncepce centralizované a decentralizované inteligence a také zajišťuje možnost připojení ke cloudovým aplikacím na základě běžných standardů. Toto portfolio nabízí jednoduchý a efektivní přístup pro výrobce strojů, kteří potřebují co nejrychleji uvádět na trh vysoce flexibilní, inteligentní a zákazníkům individuálně přizpůsobené stroje a zajišťuje, že získaná know-how jsou jistou investicí do budoucnosti.

Popis titulního obrázku: Díky komplexní automatizační platformě společnosti Lenze lze stroje a celé výrobní linky automatizovat z jednoho zdroje: společnost pokrývá kontroléry, systém I/O, komunikaci, měniče frekvence, motory a převodovky, dodává nezbytné vývojové nástroje a modulární softwarovou stavebnici FAST a mimoto realizuje také připojení ke cloudu. Foto: Lenze SE
O firmě Lenze
Firma Lenze je přední společností v oblasti automatizace pro strojírenství. Díky kompetenci a zkušenostem získaných během 70 let své existence je Lenze pro své zákazníky silným partnerem. Portfolio obsahuje velmi kvalitní mechatronické produkty a balíčky, výkonné hardwarové a softwarové systémy pro automatizaci strojů a služby pro digitalizaci v oblastech jako big data management, cloudová a mobilní řešení a software ve spojení s internetem věcí (IoT).
Firma Lenze má celosvětově kolem 3 500 zaměstnanců a je zastoupena v 60 zemích. Lenze bude v rámci strategie růstu v příštích letech i nadále zvyšovat investice do oblastí „Průmyslu 4.0“ – s cílem dalšího zvýšení obratu a ziskovosti.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář