Silniční síť ATMB monitoruje svou periferní síť v reálném čase

Datum 15.06.2018

Silniční síť jako žádná jiná

Jméno Mont Blanc evokuje obrazy hor pokrytých sněhem, luxusních značek a výšky alpské sofistikovanosti. To je obraz, který se stejně tak týká společnosti, která má za úkol udržovat v provozu životně důležité silniční sítě mezi Francií, Švýcarskem a Itálií.

A tyto silnice jsou dobře využívány: každý den 40 000 řidičů používá silniční síť společnosti ATMB – 130 km dálnic a rychlostních silnic ve Francii, Švýcarsku a Itálii, průměrně 5 000 vozidel cestuje pod nejvyšším vrcholem Evropy přes světově proslulý, 11,6 km dlouhý tunel Mont Blanc.

Silniční síť ATMB se skládá z jednoho tunelu a tří hlavních mýtných stanic, stejně jako z vedlejší silnice (RN85 – známá jako Bílá cesta) a dvou dalších tunelů, které se spojují s tunelem Mont Blanc. Je to strategické komunikační spojení mezi zeměmi, které je životně důležité pro místní ekonomiku. Více než to, tunel Mont Blanc je sám o sobě úžasný lidský a technologický výkon. Je v provozu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, během náročného zimního počasí, které se vyskytuje v této nadmořské výšce v Alpách.

Nejvyšší prioritou společnosti ATMB je udržet silnice otevřené 24 hodin denně 7 dní v týdnu a zároveň zajistit bezpečnost dopravy, zejména s ohledem na povětrnostní podmínky v této nadmořské výšce v Alpách. Za tímto účelem se společnost ATMB zavázala implementovat nejnovější inovace a technologie, aby zlepšila bezpečnost a využívající svou IT síť k tomu, aby fungovala jako oči a uši na dálnici, sledovala dopravní data a počasí v reálném čase.

Modernizace sítě 

V roce 2014 zahájila ATMB strategii modernizace technické infrastruktury. Společnost již zavedla velmi efektivní optické sítě a inovativní infrastrukturu v IT místnostech, aby zajistila vysokou úroveň zabezpečení a dostupnosti. Všechna její zařízení v celé síti jsou vybavena vlastními IT místnostmi, které provozují CCTV, zařízení pro sledování silničních a klimatických podmínek, stejně jako mají schopnost řídit poplatky mýtného a kdykoli informovat řidiče o jízdních podmínkách. ATMB však chtěla ještě více zvýšit efektivitu a bezpečnost tím, že umožní vzdálené sledování každé IT místnosti, což by umožnilo dále zvýšit provozuschopnost a snížit náklady spojené s vysíláním techniků do celé sítě, aby se vypořádali se všemi IT problémy.

AMTB měla tři klíčová kritéria: vzdálené ovládání a monitorování IT zařízení; proaktivní sledování a předvídatelnou údržbu infrastruktury; a monitorování a analýzu napájení v síti, aby se zabránilo prostojům.

Monitorování sítě 

Eaton pracoval na projektu se společností Modulo-C, dlouhodobým partnerem a systémovým integrátorem společnosti Eaton ve Francii. Obě společnosti úzce spolupracovaly po mnoho let, a to v takové míře, že Eaton dokonce požádal společnost Modulo-C o zpětnou vazbu během vývojové fáze svého softwaru pro vzdálenou kontrolu a obě společnosti společně pracovaly na nalezení zkušebních platforem v reálném světě. Modulo-C spolupracovala s ATMB na dalších IT projektech a věděla, že koncept společnosti Eaton bude schopen řešit cíl sledování vzdálených lokalit.

Eaton a Modulo-C společně přišly za ATMB s koncepcí zahrnující software Infrastructure Intelligent Power Manager (IPM) a jednotky pro distribuci energie (Power Distribution Units, PDU), které by ATMB umožnily řídit a sledovat výkon napříč její sítí, což by umožnilo vzdálené sledování celé její IT infrastruktury prostřednictvím jednoho systému.

Infrastrukturní software IPM poskytuje ATMB snadno použitelné a jednoduché řešení pro monitorování infrastruktury, které umožňuje spravovat její kritické aplikace v síti přímo z jediného centralizovaného řídicího panelu. To umožňuje ATMB porozumět a monitorovat výkon v celé své síti, stejně jako použít metriky prostředí a fyzické kapacity, a to vše v kontextu své IT infrastruktury. Díky těmto informacím může ATMB plánovat změny, předvídat výzvy a činit inteligentní manažerská rozhodnutí s cílem optimalizovat efektivitu a zajistit kontinuitu provozu.

Společnost Eaton také poskytla měřené PDU, které umožňují ATMB přesně a na dálku měřit a monitorovat spotřebu energie každého IT zařízení v daném racku, což umožňuje mnohem komplexnější analýzu spotřeby energie a efektivity v celé síti.

Odolnost sítě

Tento projekt poskytl ATMB pružnější a autonomnější síť. Od doby implementace softwaru Intelligent Power Manager získala ATMB mnohem větší přehled o tom, co se děje s její IT infrastrukturou na úrovni napájení energií. Počáteční zkušební fáze projektu byla provedena na jedné mýtné stanici a další práce pak ihned pokračovaly. ATMB také pověřil Eaton, aby poskytl další inteligentní PDU, a to z důvodu množství informací, které ATMB získává pomocí softwaru.

ATMB nyní může v reálném čase pochopit události jak ve své IT infrastruktuře, tak v dopravních sítích a shromáždit všechny požadované informace potřebné k tomu, aby reagovala včas a efektivně.

“Více než cokoli jiného, Eaton a Modulo-C nám umožnily klidné sledování v reálném čase,” uvedl vedoucí infrastruktury Marcel Masson z ATMB. “Naší prioritou je udržet silnice otevřené a bezpečně fungující. Vzdálená kontrola znamená pro nás dostupnost – cesty jsou otevřené, můžeme zpracovávat mýtné poplatky a efektivně a nákladově efektivně sledovat bezpečnost silničního provozu.”

Projekt také znamená, že ATMB dosáhla pokroku při vytváření distribuované architektury, blízké tomu, čemu se říká EDGE computing, který umisťuje technologii blíže k místu, kde probíhá zpracování dat. Vzdálený monitoring znamená, že ATMB dokáže pochopit, jak fungují její distribuovaná IT centra, a také umožňuje automatické řízení IT systémů, včetně zpracování mýtného, dat z kamer a IT zařízení bez jakéhokoli zásahu člověka.

Společnost ATMB byla přesvědčena o výhodách a schopnostech vzdáleného sledování a přesného měření spotřeby energie a společnost se nyní snaží tento projekt replikovat zaváděním IPM infrastruktury na všech svých mýtných stanicích.

Marcel Masson z ATMB uvedl: “Eaton a Modulo-C jsou pro projekt klíčovými partnery při zavádění nejnovějších poznatků v řízení spotřeby do naší IT infrastruktury. Kvalita poskytovaných služeb a podpory znamenala, že projekt byl mimořádně přímočarý a dokončený v termínu. Technologie společnosti Eaton znamená, že nyní můžeme sledovat a řídit naše systémy, abychom přesně věděli, co se děje v jakémkoli bodě sítě – to je dobré pro naše podnikání, ale je to ještě důležitější pro bezpečnost všech uživatelů našich silnic.”

Chcete-li se dozvědět více o společnosti Eaton, navštivte www.eaton.cz. Pro všechny poslední novinky se připojte na Twitter přes (@ETN_EMEA) nebo je naleznete na naší (Eaton) LinkedIn firemní stránce.

společnosti Eaton
Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů; ochraně pomocných záložních zdrojů; v řízení a automatizaci; osvětlení a bezpečnosti; strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí a v inženýrských službách. Díky svým komplexním řešením je společnost Eaton připravena přijmout i ty nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie.
Eaton je společnost zabývající se řízením energie, která v roce 2017 dosáhla obratu 20,4 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporná řešení, která našim zákazníkům pomáhají efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii více úsporně, bezpečně a udržitelně. Společnost Eaton se zaměřuje na zlepšování kvality života a životního prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie. Máme zhruba 96 000 zaměstnanců a prodáváme produkty zákazníkům ve více než 175 zemích. Více informací získáte na stránkách www.eaton.eu.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář