Měření a revize paměťových ochran (SPD)

Datum 19.01.2020

Bleskový výboj je přírodní zdroj přepětí s největší energií. Blesk neohrožuje jen ta zařízení, která jsou v přímém kontaktu. Výboj způsobuje vznik strmého elektromagnetického impulzu ohrožující zařízení do vzdálenosti až 4 km.

Příkladem umělých zdrojů přepětí jsou všechna spínací zařízení. Velikost takto vzniklého přepětí je závislá na velikosti spínaného proudu a napětí, na kvalitě spínacích prvků a na rychlosti spínání. Všechna zařízení, v nichž dochází k elektrickému oblouku, jsou považována za nebezpečný zdroj přepětí.

Má-li být opatření k eliminaci přepětí účinné a bezpečné, musí být nejprve správně navrženo a nainstalováno. Také musí být dodrženy podmínky montáže, ale nesmí být opomenuty ani jejich kontroly, měření a revize. Měření a revize přepěťových ochran se vykonávají souběžně s revizemi elektrických zařízení, a to jak u výchozích, tak i periodických revizí v souladu s normami: ČSN 33 1500 – Revize elektrických zařízení (1990), ČSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace budov – Revize (2017), ČSN EN 62 305-4 ed.2 – část 9.3 Revize SPM.

Kontroly SPD je doporučeno vykonávat:

 • před nainstalováním do provozu
 • po každé větší bouřce, minimálně po skončení bouřkového období (listopad) a po první jarní bouřce
 • vždy po nahlášené poruše ochrany nebo chráněného zařízení
 • podle příslušných norem již zmiňovaných
 • při výchozích a periodických revizích

Způsoby měření SPD:

 1. Pulzním napětím – jedná se o testery k rychlé diagnostice provozuschopnosti (např. Testery Hakel – TESTER H1; TESTER H2 /diagnostika SPD dat/ )
 2. Nárůstem stejnosměrného měřícího napětí s vysokým napěťovým zdvihem určeným ke kontrole V-A charakteristiky varistorových SPD (GIGATESTpro; TESTER H3; FLUKE 1507; EUROTEST 61557; INSTALTEST 61557 a další, jako např. jednoúčelové PM 20 – pouze pro SPD  Dehn …)

Postup při revizi SPD:

 1. Odpojíme SPD od jmenovitého napětí.
 2. Provedeme vizuální prohlídku. Nesmí být žádné známky vybočení z teplotní stability, opálení, přeskoku elektrického výboje. Modul SPD nesmí být zaprášený, ani mechanicky poškozený.
 3. Nesmí být vybavena kontrolka poruchy SPD (mechanická, dálková), nebo optická signalizace poruchy (funkčnosti) LED – provedeme vizuální kontrolu pod napětím.
 4. Dotáhneme svorky vodičů.
 5. Je-li SPD předjištěn, vypneme předjištění. SPD se měří vždy bez provozního napětí.
 6. Není-li SPD předjištěn, vypneme hlavní jištění, odpojíme vodič PEN od svorky SPD.
 7. Provedeme měření.

Měření SPD přístrojem GIGATEST pro od firmy Hakel:

Měření SPD se provádí nárůstem měřícího DC napětí 0 – 1050 V, měřícím proudem 1 mA. Při otevření varistoru a protečení 1 mA se nárůst měřícího napětí zastaví, měřicí přístroj zobrazí hodnotu napětí při mA bodu. GIGATESTpro nejen zobrazí tento údaj, ale i automaticky vyhodnotí, zda je hodnota mA bodu v souladu s hodnotou uvedenou od výrobce SPD. Dále tento přístroj automaticky zobrazí ikonu varistoru, nebo bleskojistky (dle měřeného prvku v SPD), rozsah mA bodu varistoru, rozsah zapalovacího napětí bleskojistky, pokyny pro měření. V případě, že dojde k nechtěnému připojení napájecí sítě ke svorkám SPD, měřicí přístroj GIGATESTpro automaticky přepne do módu měření napětí, tudíž se nepoškodí.

Závěrem je třeba si uvědomit, jak již bylo zmíněno v úvodu, že přepěťové ochrany nejsou zatěžovány pouze atmosférickým přepětím, ale tzv. spínacím přepětím, kterým je distribuční síť přesycena. Jedná se o spínací procesy, zkraty, indukční zátěže a rovněž účinky zářivek a měničů frekvence (praček, myček). Působením těchto zátěží varistor stárne, což je třeba pravidelným měřením kontrolovat a při vybočení z tolerance hodnot uvedených výrobcem, je nutné SPD vyřadit a nahradit novým.

Výstava Volty 700 x 200 px

Komentáře k článku (2)

 1. “revize paměťových ochran (SPD)”

  Tak se jmenuje článek. Kontroluje někdo hotový text?
  Nebo je to záměr, abych se na článek podíval, protože paměťové ochrany neznám?

Napsat komentář