Kogenerace ostravské ČEZ Energo na rekordu

Datum 16.09.2018

Za první pololetí vyrobily o 8 procent víc elektřiny, stoupl instalovaný výkon i dodávky tepla.

Výroba z kogeneračních jednotek ČEZ Energo, ostravské dceřiné společnosti ČEZ ESCO, dosáhla v prvním pololetí rekordních hodnot. Plynové minielektrárny vyrobily 139 000 MWh elektřiny a 690 TJ tepla. Oproti loňskému prvnímu pololetí stoupla výroba elektřiny o osm procent a výroba tepla o čtyři procenta. Jednička na českém trhu kogenerací také navýšila počet provozovaných lokalit a její virtuální kogenerační elektrárna se přiblížila výkonu 100 MW.

ČEZ Energo nyní provozuje 119 kogeneračních jednotek v 64 lokalitách ve všech krajích České republiky. Mezi lokalitami jsou teplárny, průmyslové podniky, nemocnice, hotely, školy a také obce, které kogenerační jednotkou doplňují dosluhující zdroje v rámci centrálního zásobování teplem.

Všechny provozované kogenerační jednotky jsou sdruženy do takzvané virtuální elektrárny s centrálním dispečinkem, který je může řídit prakticky jako jeden zdroj. Celkový instalovaný elektrický výkon této virtuální elektrárny dosahuje 94 MW a stoupl meziročně o 8 procent. Tepelný výkon kogeneračních jednotek a plynových kotlů v portfoliu ČEZ Energo je přes 199 MW a stoupl o 6 procent.

„Od konce roku 2010, kdy společnost ČEZ Energo ve spolupráci s firmou TEDOM vznikla, se nám podařilo zvýšit počet provozovaných lokalit čtyřikrát a další místa přidáme letos. Máme rozpracováno několik velkých projektů, které budou znamenat i významné navýšení výkonu,“ říká generální ředitel ČEZ Energo David Bauer. „Letošní první pololetí hodnotíme jako velmi úspěšné a druhé vypadá také pozitivně.“

Velkým projektem v přípravné fázi jsou například 4 MWe kogeneračních jednotek pro Horní Slavkov, které budou spuštěny na začátku roku 2019.

Slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla. Zatímco z klasických elektráren se teplo vznikající při výrobě elektřiny vypouští bez užitku do okolí, kogenerační jednotka ho využívá k vytápění nebo přípravě teplé vody. Šetří tím palivo i peníze a navíc garantuje vysokou účinnost využití energie. Ta přesahuje 90 procent, což znamená nižší emise škodlivých látek do ovzduší. Jako palivo je využíván plyn.

Všechny naše kogenerační jednotky sdružujeme do virtuální elektrárny ČEZ ESCO, což má velkou výhodu, protože můžeme díky velkému objemu získat výhodnější ceny nakupovaného plynu. Zároveň je celé portfolio kogeneraček řízeno z centrálního dispečinku, který umožňuje výhodný prodej elektřiny. Výsledkem jsou lepší cenové podmínky pro podniky a obce, u kterých kogenerační jednotky budujeme,“ říká Bauer.

V případě, že zákazník projeví zájem o instalaci kogenerační jednotky, neplynou z toho pro něj žádné investiční náklady. Prostředky investuje ČEZ Energo, které poté vlastní a provozuje kogenerační jednotku. Výhodou pro zákazníka jsou výhodné ceny tepla a příjem z nájmu pozemku, na kterém kogenerační jednotky stojí.

„Elektřinu z kogenerační jednotky prodává ČEZ Energo standardně do sítě. Kogenerační zdroje jsou také schopny pracovat v takzvaném ostrovním provozu, tedy nezávisle na distribuční síti. V lokalitě je pak možné zajistit zásobování elektřinou i ve chvíli, kdy dojde k nenadálému výpadku. Tyto decentralizované zdroje sice většinou nemají tak velký výkon, aby centrální dodávku zcela nahradily, ale přesto mohou spotřebitelům dodat alespoň tolik elektřiny, aby nedošlo ke škodám,“ dodává Josef Jeleček, předseda představenstva TEDOM.

O ČEZ ESCO:
ČEZ ESCO (Energy Service Company), dceřiná společnost ČEZ, která komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí. Zajišťuje dodávky elektřiny, plynu a tepla, energetické audity a energetické poradenství, výstavbu elektrických zařízení, kogeneračních jednotek a střešních fotovoltaických elektráren. Pro řadu zákazníků také jejich energetická zařízení provozuje a poskytuje služby týkající se údržby a servisu. ČEZ ESCO je rovněž dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Do ČEZ ESCO patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, ČEZ Bytové domy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, ČEZ Solární, Easy Power, Energocentrum Vítkovice, ENESA, EVČ, Hormen, KART a ČEZ Slovensko.
O ČEZ Energo:
Vzniklo na přelomu let 2010 a 2011 partnerským spojením společností ČEZ a TEDOM. Podíl ČEZ je 50,1 procenta, podíl TEDOM 49,9 procenta. Zabývá se instalací a následným provozováním kogeneračních jednotek pro společnou výrobu elektřiny a tepla s instalovaným výkonem od stovek kW až do jednotek MW. Od roku 2015 patří firma pod ČEZ ESCO. V současnosti provozuje celkem 119 kogeneračních jednotek s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 94 MW a tepelným výkonem téměř 117 MW. Celkový tepelný výkon portfolia ČEZ Energo je včetně plynových kotlů přes 199 MW. ČEZ Energo je ve svém oboru jedničkou na českém trhu.
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář