ABB představuje další úroveň digitálních řešení pro inteligentní budovy, továrny a města

Datum 04.03.2020

Společnost ABB na letošním ročníku veletrhu AMPER ukáže, jak se prudký rozvoj chytrých digitálních technologií může podílet na proměně výroby, života i dopravy. Navštivte ve dnech 17. až 20. března 2020 ABB stánek 04.07 v hale P na brněnském výstavišti.

Inovace pro budovy a domácnosti 

Systém ABB-free@home® je velmi úspěšný o čemž svědčí 5 milionů instalovaných komponentů po celém světě. Systém automatizace domácnosti nabízí více než 60 funkcí a dokáže integrovat až 150 zařízení v jednom systému. Pomocí aplikace lze všechny funkce ABB-free@home® ovládat na dálku.

Vyšší úroveň propojení pro inteligentní domácnost

Platforma API společnosti ABB nepřináší jen nové možnosti v oblasti chytré domácnosti. Představuje rovněž klíčovou inovaci pro sektor chytrých budov, nabízí neomezené možnosti pro budoucí snadnou a bezproblémovou integraci aplikací třetích stran s řešeními společnosti ABB.

„Společnost ABB nabízí nejkomplexnější řadu řešení chytrých domácností na trhu. Uvedením naší nové otevřené platformy API na trh a spojením se s partnery, jako je Sonos, Amazon Alexa, Miele, Bosch a výrobky Philips Hue, můžeme našim zákazníkům nabídnout mnohem pohodlnější, ekologičtější a bezpečnější bydlení,“ dodává Vladimír Janypka, ředitel jednotky Elektrotechnika ABB Česká republika.

Detekce nebezpečí 

Pro řešení protipožární ochrany uvádí ABB na trh nové zařízení Alarm-Stick, které přes USB rozhraní integruje detektory kouře, tepla a oxidu uhelnatého (CO) v jednom systému ABB-free@home®. Hlásič kouře a CO pro chytré domácnosti nabízí ABB jako jediný výrobce na trhu. Oxid uhelnatý vznikající zejména při nedokonalém spalování není vidět ani cítit, a proto je velmi nebezpečný. Pokud by došlo ke spuštění požárního hlásiče, všechny detektory v domácnosti spustí akustický signál a oznámení bude automaticky odesláno do mobilního telefonu vlastníka s informací o příčině alarmu (požár nebo oxid uhelnatý) a rovněž místnost, kde byl incident detekován.

Vyšší úroveň světelného komfortu

Prémiová designová řada ABB future® linear nově nabízí možnost bezdrátového dálkového spínání a stmívání inteligentních žárovek a svítidel Philips Hue. Na rozdíl od běžných bezdrátových vysílačů tato novinka nepotřebuje baterie, tudíž nevyžaduje žádnou údržbu. Bezdrátové vypínače Friends of Hue lze používat také v rámci systémové instalace ABB-free@home®.

Inovace v oblasti e-mobility a rozvoje chytrých měst

Podpora rozvoje e-mobility je klíčovou součástí strategie ABB zaměřené na chytrá města s nulovými emisemi. Nová nástěnná nabíjecí stanice Terra AC pokrývá rostoucí poptávku po kvalitním a dostupném nabíjení v domácnostech i firmách a zároveň podporuje generaci nových spotřebitelů, kteří chtějí využívat a řídit svou vlastní spotřebu energie. Nástěnná nabíjecí stanice Terra AC je k dispozici ve variantách až 22 kW, aby byla zajištěna kompatibilita s elektrickými systémy domů a budov po celém světě.

Pro nákupní centra, parkoviště v kancelářských budovách a prodejny aut je určena kompaktní rychlonabíjecí nástěnná stanice ABB DC Wallbox s výkonem 24 kW.
Pro dálniční odpočívadla a čerpací stanice je ideálním řešením v Evropě i České republice nejprodávanější 50 kW nabíjecí stanice Terra 54 nebo výkonná rychlonabíjecí stanice Terra HP. Ta pracuje s výkonem 350 kW a pro dojezdovou vzdálenost 200 km umožňuje dobití za pouhých 8 minut.  Díky technologii dynamického sdílení stejnosměrného proudu dokáže nabíjecí stanice se dvěma napájecími skříněmi nabíjet současně více elektrických vozidel, až do výkonu 350 kW.

Nabíjecí stanice jsou dodávány s připojením na internet a napojením na ABB Ability™ Connected Services, které umožňují vzdálenou pomoc, odstranění problému na základě diagnostiky a vzdálené aktualizace.

Inovace pro průmyslový sektor

ABB na veletrhu AMPER ukáže jednorukou verzi kolaborativního robotu YuMi, která byla navržena specificky pro montáž malých dílů a splňuje požadavky na vysokou flexibilitu procesů využívaných při výrobě elektroniky či spotřebního zboží a obecně v rámci procesů využívaných v malých a středních podnicích. Tento robot představuje zatím nejhbitější a nejkompaktnější robotické řešení ABB, které lze začlenit do jakéhokoliv výrobního prostředí.

Průmyslová automatizace a řídící systémy

ABB je globálním lídrem v oblasti distribuovaných řídících systémů, což dokládá systém ABB Ability™ 800xA, pomocí nějž je možné řídit nejen technologické procesy, ale i bezpečnost, energie a taktéž může sloužit jako kolaborativní nástroj pro zvýšení technické účinnosti, efektivity operátorů a využití výrobních zdrojů.

„Ve spojení s pokročilými digitálními službami, jakými je například kybernetická bezpečnost, prediktivní diagnostika nebo sledování celkové výkonnosti systému dokáží naše systémy dlouhodobě snížit provozní náklady o více než 30 % a zajistit plnou ochranu systému a celé řídicí infrastruktury.“ říká Martin Červinka, ředitel jednotky Průmyslová automatizace a digitalizace ABB Česká republika.

Průmyslová instrumentace pro měření a regulaci

Instrumentace a analytika společnosti ABB nabízí ucelené portfolio pro měření a regulaci. Nabídka produktů stojí na prověřených zařízeních pro analýzu procesních i emisních plynů a vody. Polní instrumentace obsahuje výrobky pro měření většiny fyzikálních veličin od tlaku, teploty, hladiny, průtoku až například po měření rovinatosti, síly tahu a dalších. Systémy jsou určené pro náročné technologické procesy v segmentech petrochemie, chemie, papírenství, energetiky a metalurgie.

Monitorovací systém ABB Ability™ Digital Powertrain

ABB Ability™ Digital Powertrain označuje řetězec zařízení k přenosu informací o stavu pohonu a zákaznické aplikace. Celý řetězec se skládá z frekvenčního měniče, elektromotoru a čerpadla (popř. kompresoru). Jednotlivá zařízení jsou osazena chytrými senzory, které posílají údaje o svém aktuálním stavu na cloud, kde jsou data dále vyhodnocena. O to se starají moderní prediktivní nástroje společně s experty ABB. Uživatel tak získává zcela nové možnosti přehledu o aktuálním stavu své aplikace. Tato kombinace služeb přináší zvýšení efektivity, spolehlivosti a bezpečnosti provozu.

Automatický přepínač zdrojů TruONE®

Nový automatický přepínač zdrojů ABB TruONE® je prvním zařízením svého druhu na světě – jedná se o automatický přepínač zdrojů mezi primárním a záložním zdrojem napájení, který nemá omezení vyplývající z komponent použitých u stávajících řešení na trhu. Je navržen s ohledem na aplikaci a výsledkem je přístroj, který integruje všechny potřebné senzory, ovladače, spínací prvky a uživatelské rozhraní do jedné kompaktní jednotky, která zjednodušuje návrh, instalaci a nastavení, zkracuje dobu montáže a uvedení do provozu a v neposlední řadě maximalizuje spolehlivost a bezpečnost při provozu.

Přepínač se dodává ve třech úrovních ovládání tak, aby pokryl jak požadavky jednoduchých aplikací, u kterých je kladen důraz na snadné a přehledné nastavení pomocí DIP spínačů, tak aplikací s požadovanou konektivitou pro komunikaci, dohled a řízení na některém z komunikačních protokolů až po aplikace s požadavky na prediktivní údržbu, sledování výkonu nebo automatické testování připojeného motorgenerátoru.

Velkou předností je jednoduchá konektivita přepínače, která se opírá jednak o cloudovou technologii, skrze elektrický distribuční řídicí systém ABB Ability™, který umožňuje dohled na přístroj i na celou aplikaci, tak i modulární konektivitu standardními komunikačními protokoly, které umožňují jak dohled, tak i řízení. Je možné využít až sedmi různých komunikačních protokolů, které lze v podobě fyzických modulů do přepínače doplnit nebo je vyměnit, a to i kdykoliv po uvedení do provozu. Jedná se tedy o inovativní řešení „vše v jednom“ splňující jak stávající, tak i případné budoucí potřeby a nabízí vynikající úroveň bezpečnosti a spolehlivosti v aplikacích, kde zajištění bezpečné dodávky elektrické energie patří mezi kriticky důležité parametry, jako jsou: nemocnice, datová centra, výrobní a technologické linky, sportovní arény, komerční budovy a jiné.

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář