Představili jsme dva nové produkty: 1M kombinované chrániče Ex9NLE a Monitorovací relé Ex9JP

Datum 02.09.2020

1M kombinované chrániče Ex9NLE

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou Ex9NLE jsou vhodné hlavně pro domácnosti. Tyto kombinované chrániče mají velikost jednoho modulu, čímž se ušetří místo jednoho modulu ve srovnání s běžnými kombinovanými chrániči. Jsou založeny na elektronickém principu, který přináší výhody přesnějšího měření reziduálního proudu a tím snížení počtu nechtěných vybavení. Tyto přístroje netrpí problémem zmagnetizování vybavovací jednotky. Díky tomu není stanovena povinná testovací perioda, ale přístroj musí být testován pravidelně. Testovací periodu mohou upravovat lokální zákony a předpisy. Doporučená testovací doba je 6 měsíců v normálním prostředí a každý měsíc v náročném prostředí.

Monitorovací relé Ex9JP

Monitorovací relé Ex9JP slouží k ochraně obvodů připojených k rozvodné síti. Tyto relé poskytují ochranu při přepětí, podpětí, nevyváženým fázím, sledu fází a fázovému selhání analýzou napětí na každé fázi. Teplotní ochrana pomocí PTC termistoru v zátěži je volitelná. Monitorovací relé jsou poskytována s různými kombinacemi ochranných funkcí, které mají fi xní nebo nastavitelné parametry. Mezi typické aplikace se řadí systémy řízení výkonu, klimatizační systémy a motorové aplikace.

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář