Platforma Mendix pro vývoj aplikací a snadný přístup k podnikovým datům

Datum 29.10.2020

Společnost Siemens zařadila do svého portfolia novou low-code platformu Mendix™, která usnadňuje vývoj aplikací a pomáhá zákazníkům napříč průmyslovými odvětvími vyvíjet individualizovaná řešení pro podporu „data-driven“ rozhodovacích procesů na základě širokého spektra podnikových dat. Díky službám Mendix Data Hub a nové platformě Mendix Industrial Edge Services, umožňuje společnost Siemens svým zákazníkům komplexní pohled na jejich podniky, továrny a systémy. Firemním expertům poskytuje potřebné informace prostřednictvím řešení, která byla vyvinuta pro propojení odpovídajících podnikových dat v rámci celé organizace.  Platforma Mendix rozšiřuje portfolio Xcelerator™ společnosti Siemens a prohlubuje výhody digitalizace. Zákazníci získávají možnost vytvářet si multi-experience aplikace a sdílet data z jakéhokoliv místa, na jakémkoliv zařízení, na libovolném cloudu nebo jiné platformě. Získávají tak možnost začít využívat všech výhod digitální transformace výrazně rychleji.

  • Nová low-code platforma Mendix přináší zákazníkům inovativní služby a umožňuje snadnější rozhodování na základě podnikových dat
  • Služby vystavěné nad low-code platformou Mendix pro podporu tzv. „data-driven“ rozhodovacích procesů využívajících různorodé zdroje podnikových dat

„S řešením Mendix chceme nabídnout zákazníkům technologii, která jim umožní rychlejší a efektivnější vývoj aplikací. Toto rozšíření portfolia Xcelerator společnosti Siemens s sebou přináší nevídanou škálovatelnost a flexibilitu,“ řekl generální ředitel pro služby Mendix Derek Roos. „Jako součást společnosti Siemens rozšiřujeme platformu Mendix, abychom pomohli našim průmyslovým zákazníkům najít hodnotu ve svých datech, ať už vznikají v továrních provozech nebo při servisních zásazích v terénu a jsou ukládána a spravována v různých systémech,“ dodal Roos.

Snadnější rozhodování na základě provozních dat

Hlavním cílem digitální transformace je automatizace výroby, která může být zpomalena kvůli vzdálenosti (fyzické i organizační) mezi jednotlivými částmi výrobního řetězce. Nová platforma Mendix Industrial Edge umožňuje operátorům výroby vytvářet vlastní aplikace na low-code platformě Mendix, která běží lokálně jako Edge Apps a shromažďuje data. Operátoři mají téměř v reálném čase přístup k rozličným přehledům a statistikám a vytvářejí optimalizované pracovní prostředí koncovým uživatelům.

Low-code platforma Mendix je navržena tak, aby co nejvíce snižovala komplexnost problematiky vývoje aplikací. Díky této filozofii akceleruje možnosti jejich rozvoje v oblasti IoT a umožňuje tak vedoucím operačních technologií řešit jejich nejpalčivější problémy s minimálním zapojením IT specialistů. Platforma Mendix umožňuje návrhářům podnikových procesů, inženýrům i pracovníkům továrních provozů snadno vytvářet aplikace pro Siemens Industrial Edge i bez specializovaných programátorských dovedností. Navíc v kombinaci s průmyslovým IoT řešením MindSphere®, které společnost Siemens poskytuje jako službu a dalšími cloudovými řešeními z portfolia Xcelerator, mohou zákazníci rychle objevit výhody, které přináší plně integrované komplexní průmyslové řešení v cloudu.

Odblokování, rozšíření a personalizace dat z centrálních systémů

Různorodé, historicky využívané systémy, které obsahují data v různých formátech a odkazující se na složité fyzické modely, mohou znesnadňovat přístup k správným výrobním a inženýrským datům. Společnost Siemens proto představila službu Mendix Data Hub, aby zákazníkům umožnila přístup k datům, pomohla jim v jejich interpretaci, využití a správě a využila je při vývoji software aplikací, řešení business intelligence a dalších aplikacích založených na datech. Ve spojení s vývojovou low-code platformou Mendix může služba Mendix Data Hub pomoci společnostem významně snížit dobu dodání aplikací, vzhledem k tomu, že vývojáři tak neztrácejí čas hledáním správného zdroje či vlastníka dat, nebo kontrolou volání API rozhraní a zajišťováním přístupu k potřebným datům.

Zpočátku bude služba Mendix Data Hub zajišťovat propojení s nejběžnějšími průmyslovými datovými zdroji, jako jsou software Teamcenter® a SAP, v budoucích verzích pak propojení k dalším rozšířeným datovým službám, databázím a průmyslovým aplikacím. Mendix Data Hub lze také rozšířit o Data-as-a-Service eQ’s eQube® řešení, díky nové spolupráci mezi společnostmi Siemens a eQ Technologic. Toto řešení nabízí více než 60 inteligentních konektorů poskytujících podporu průmyslových dat a integračních systémů.

Společnost Siemens Digital Industries Software je lídrem v oblasti digitalizace průmyslu a ukazuje výrobním podnikům kam může jejich vývoj, výroba a automatizace do budoucna směřovat. Portfolio Xcelerator pomáhá společnostem všech velikostí vytvářet a využívat možnosti digitálního dvojčete, získat nové poznatky, příležitosti a dosáhnout nové úrovně automatizace a inovací.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář