Fasáda budoucnosti se jmenuje POWERSKIN+

Datum 29.04.2021

ČVUT UCEEB se v rámci mezinárodního projektu POWERSKIN+ zaměřuje na vývoj inovativního systému lehkých obvodových plášťů, který bude aktivně přispívat k vnitřnímu komfortu a redukci uhlíkové stopy nebytových budov. 

Požadovaných vlastností fasádního systému by mělo být dosaženo použitím vysoce účinných tepelně izolačních prvků (vakuové tepelné izolace), zvyšováním tepelné kapacity pomocí materiálů měnících skupenství, aktivních hydraulických a fotovoltaických systémů, recyklovaných bateriových úložišť a rámů založených na bio kompozitech.

Chování tohoto systému bude ověřováno prostřednictvím jak rozsáhlých simulací, tak měření v reálných podmínkách na pilotních instalacích ve vybraných budovách. Momentálně připravujeme montáž měřicí techniky pro monitoring referenčního stavu před instalací systému POWERSKIN+.

Měření referenčního stavu je naplánováno na celkem 18 měsíců a zaměřuje se na:

  • teplotní chování obálky budovy – měření povrchových teplot a hustoty tepelných toků
  • solární chování průsvitných částí – měření množství slunečního záření propouštěného do interiéru
  • vnitřní komfort uživatelů – měření střední radiační teploty, relativní vlhkosti a teploty vzduchu, osvětlenosti pracovní roviny

V kombinaci s měřením vnějších okrajových podmínek poslouží získaná data pro pozdější kvantifikaci vlivu systému POWERSKIN+ na energetickou a environmentální náročnost budov a na vnitřní komfort uživatelů.

Tým autorů ČVÚT, foto: Archív ČVÚT

Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář