Vojenský opravárenský podnik ušetřil vloni na energiích téměř 9 mil. Kč

Datum 29.06.2021

foto: ČEZ ESCO

 I strojírenské provozy mohou být energeticky úsporné. Ve Vojenském opravárenském podniku (VOP CZ) se sídlem v Šenově u Nového Jičína platí od roku 2019 za zemní plyn, elektřinu a vodu minimálně o 7 mil. korun méně než před dvěma lety, vloni se úspora dokonce přiblížila 9 milionům. Výši úspory mají zbrojaři smluvně zaručenou na 10 let poskytovatelem energeticky úsporného projektu, kterým je společnost ENESA ze skupiny ČEZ ESCO.

Státní firma VOP CZ se zabývá především opravami vojenské techniky a strojírenskou výrobou, což jsou provozy charakteristické vysokou spotřebou energií.

„Kvůli zvýšení konkurenceschopnosti už mnoho let intenzivně stlačujeme naše provozní náklady. Přesvědčili jsme se, že modernizace energetického hospodářství, kdy se investice splácí z budoucích úspor energie, je velmi efektivní způsob, jak toho dosáhnout,“ říká generální ředitel VOP CZ Radovan Putna.

Loňská úspora energie byla ve dvou areálech (Bludovice a Šenov u Nového Jičína) i po odečtení vlivu pandemie rekordní. Skutečná úspora energie převýšila smluvně garantovanou částku o 1,7 mil. korun, tedy o 12 %. Emise CO2 se snížily o 2 700 tun, což představuje emise vypuštěné do ovzduší během 1 dne provozu běžného elektrárenského uhelného bloku o výkonu 100 MW.

Celý projekt odstartovalo v roce 2017 nahrazení centrálních parních kotelen v obou areálech novými zdroji tepla na zemní plyn umístěnými přímo ve vytápěných objektech, novými středotlakými plynovými rozvody, úpravami otopných soustav, rekonstrukcí trafostanic, rekonstrukce vnitřního i venkovního osvětlení, využití odpadního tepla, zateplení některých střech a instalace spořičů vody. Důležitou roli hrají čidla teploty, vlhkosti a CO2, které kromě úspory energie přispívají i ke zlepšení vnitřního prostředí v provozech. Výběr energeticky úsporných opatření se řídil potenciálem úspor, které přinesou. Díky tomu investice ve výši 71 mil. korun VOP vrátí nejpozději do konce trvání projektu, tedy do roku 2028. 

Od poloviny roku 2018 už běží důsledný energetický management, který hlídá energetiku podniku. Data, která z něj proudí, pomáhají vylepšovat celý systém a nacházet další místa, kde bude možné ještě dosáhnout úspor. „Z dosavadních zkušeností s téměř šesti desítkami EPC projektů víme, že provozování dispečinku, které je součástí našeho projektu pro VOP, zahrnujícího dálkový monitoring, řízení a provoz energetických zařízení, může přinést 3–5 % úspor navíc,“ vysvětluje Milan Dorko, generální ředitel ENESA.  

VOP CZ je významný hráč na poli armádní techniky. Podnik s více než 700 zaměstnanci se zabývá především opravami vojenské techniky a strojírenskou výrobou. Na vlastní vývoj navazuje modernizace a výroba vojenské techniky a výroba civilních produktů. 

Vladislav Sobol

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář