Pružné vodivé propoje

Datum 11.07.2023

Foto: GHV Trading

Řada elektrických zařízení vyžaduje vodivé propojení v rámci uzemnění nebo pro trvalé vedení proudu. Ať už se jedná o pohyblivé části zařízení nebo jde o části, kde dochází k mechanickým rázům či vibracím, všude je možné využití měděných splétaných pásků, lan nebo lamel. Jedná se například o připojení motorů a transformátorů, svářecích strojů, baterií apod.

Obr.1 – Svařovaná lamelová spojka. Foto: GHV Trading

První skupinou vodivých propojek jsou lamelové pružné spojky (Obr. 1) vyrobené z tenkých měděných lamel (standardně) o tloušťce 0,3 mm (Obr. 2)

Obr.2 – Detail lamel. Foto: GHV Trading

Na vyžádání lze spojky vyrobit z lamel o jiné tloušťce, například 0,1 mm. Lamelové spojky se používají především pro připojení velkých transformátorů, motorů nebo pásovin s vysokými nároky na proudovou zátěž a mechanickou odolnost. Koncové připojovací plochy jsou stlačeny pod vysokým tlakem a svařeny pomocí velkých proudů. U takto vyrobených koncovek je kontaktní odpor mezi jednotlivými lamelami téměř nulový. Pro aplikace vyžadující povrchovou úpravu koncovek (nejčastěji pro připojení na hliník), lze nabídnout pocínované nebo postříbřené připojovací plochy. Tyto spojky jsou také více odolné vůči oxidaci. Spojky lze podle požadavku zákazníka vyrobit také přímo z hliníkových lamel, nicméně v prvotních úvahách je třeba počítat s podstatně menším proudovým zatížením hliníku oproti mědi. Výsledkem pak může být potřeba řazení více spojek paralelně, a tedy i nárůst ceny celého řešení.

Druhou skupinou jsou pružné vodiče vyrobené ze splétaných pásků (Obr. 3 a 5) nebo z lanek (Obr. 4) a je možné je použít u aplikací s větším rozsahem ohybu nebo tam, kde se musí propojit dvě pohybující se části.

Pokud je vyžadována velmi vysoká pružnost spoje, je možné nabídnout pletence spletené z drátků o průměru 0,10 mm, jinak jsou běžně spletené z drátků o průměru 0,20 mm. V nabídce je široký rozsah průřezů a vodiče jsou nabízeny ve variantách z holé nebo z pocínované mědi. Připojovací plochy jsou vyráběny z měděných trubiček, které jsou navlečeny na konce pletenců a zalisovány pod vysokým tlakem a teplotou. Koncovky takto vyrobené mají téměř nulový přechodový odpor (nižší ztrátový výkon, nižší ztráta napětí) a jsou vhodné pro trvalé vedení vysokých proudů. Připojovací funkční plochy mohou být pocínované nebo postříbřené. Spojky lze vyrobit i s izolací na pletenci. Podle požadovaných vlastností je možné vybírat z široké škály izolací a nejčastěji jsou používány PLF, silikonová nebo gumová. V případě použití izolace je vždy nutné brát v úvahu omezení chlazení spojky, což má za následek snížení proudové zatížitelnosti o cca 15–20 %. Izolace také zpravidla zhorší celkovou flexibilitu spojky.

Pružné spojky je možné vybírat z katalogu, kde jsou předdefinovány parametry, nebo je možné nechat si spojky vyrobit na míru, ideálně dle výkresu. Při specifikaci je nutné znát minimálně průřez spojky, nebo alespoň požadovaný trvalý proud, rozměry kontaktních ploch a délku spojky. V neposlední řadě je třeba vědět průměry otvorů. Případně je možné dodat spojky bez otvorů a způsob připojení se pak řeší až na místě instalace.

Ing. Jan Jaroš, GHV Trading, spol. s r. o.

Pro další informace navštivte web společnosti GHV Trading, spol. s r.o.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář