Součást baterie pro elektromobily vyrobená z dřevní štěpky

Datum 24.09.2023

Foto: Arnaldo Silva, Pexels

Jedná se o grafit. Ten dokázala vyvinout společnost CarbonScape z Nového Zélandu využitím dřevní štěpky, vedlejšího produktu lesnictví a dřevařského průmyslu. Tento přístup může pomoci zmírnit rizika v dodavatelském řetězci grafitu, který je důležitou součástí baterií pro elektromobily.

Lithium a grafit, což jsou klíčové komponenty do baterií, se získávají z fosilních paliv, takže to trochu kazí čistě ekologický obraz přechodu na elektromobily. Vyšší poptávka po těchto komponentech navíc povede v budoucnu k vyšší spotřebě fosilních paliv, což je v rozporu s cíli čisté nulové spotřeby.

Společnost CarbonScape, která byla založena v roce 2006, se začala zabývat alternativními metodami získávání grafitu teprve v roce 2016 a nyní si nechala patentovat technologii výroby tzv. udržitelného biografitu.

Společnost podle magazínu Forbes nedávno získala 18 milionů dolarů v investičním kole vedeném největším evropským dodavatelem dřevěného stavebního materiálu, společností Store Enso, za účelem komercializace svých materiálů v Evropě a USA. Australská mutace tohoto magazínu dále ve svém článku uvedla, že Austrálie je velkým producentem lithia, ale v oblasti grafitu se příliš nevyznamenává – ačkoli podle vládních údajů má přibližně 5 milionů tun zásob.

Grafit tvoří polovinu hmotnosti baterie. V současné době existují dva způsoby získávání grafitu: přírodní nebo syntetický. Těžba toho přírodního je energeticky náročný proces a je velmi závislý na poloze ložisek grafitu. Syntetický grafit se naproti tomu vyrábí z ropných produktů, což vede k větší spotřebě fosilních paliv.

V obou těchto přístupech je také nutné grafit dopravit do míst, kde se baterie pro elektromobily vyrábějí, což zvyšuje emise ve výrobním procesu. Společnost CarbonScape tvrdí, že výroba grafitu je jedním z největších producentů emisí uhlíku v dodavatelském řetězci baterií a že změna pouze jedné složky by mohla vést ke snížení uhlíkové stopy každé baterie o 30 %.

Podrobnosti výroby biografitu společnost Carbonscape tají. Pouze uvádí, že její proces je uhlíkově negativní a ve srovnání se syntetickým nebo těženým grafitem šetří 30 tun emisí CO2 na tunu materiálu. Proces využívá dřevní štěpku a piliny, které jsou vedlejšími produkty lesnictví a dřevařského průmyslu.

Nejde však jen o ekologii. Očekává se, že Čína do konce tohoto desetiletí nedokáže pokrýt poptávku po grafitu. Dodatečnou produkci grafitu dokáží výrobci batarií do elektroaut velmi ocenit. Podle agentury Reuters se očekává, že do roku 2030 bude celosvětový deficit dodávek grafitu činit 777 000 tun. Společnost CarbonScape je přesvědčena, že její přístup lze využít k výrobě grafitu umožní výrobu grafitu v západních zemích.

Petr Dvořák
zdroj: Forbes

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář