Výkonný ředitel KHNP jednal s ministrem Síkelou o zapojení českých firem

Datum 01.12.2023

Foto: KHNP

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se v úterý 28. listopadu při příležitosti své návštěvy Světové jaderné výstavy (WNE) v Paříži setkal s výkonným ředitelem společnosti KHNP Dr. Jooho Whangem. Společně se zástupci Aliance české energetiky, která koordinuje zájmy českých technologických dodavatelů pro energetické zdroje, jednali především o otázce zapojení tuzemských firem v rámci dostavby Jaderné elektrárny Dukovany. 

KHNP, která je jedním ze tří účastníků tendru na dostavbu Dukovan, od roku 2016 identifikovala již přes 200 potenciálních českých dodavatelů a podepsala více než 50 memorand o porozumění jako základ budoucí spolupráce. Představitelé společnosti proto věří, že budou schopni dosáhnout maximální míry zapojení českých firem do projektu, jak jej vyžaduje česká strana.

 „V České republice je opravdu mnoho schopných a kvalifikovaných dodavatelů, a s mnoha z nich již úzce jednáme. KHNP bude i nadále rozšiřovat spolupráci s českými firmami, jejichž vysoká míra zapojení bude pro úspěšné a včasné dokončení dostavby nezbytná,“ řekl viceprezident KHNP Harry Chang, který se setkání rovněž zúčastnil.

Světová jaderná výstava (WNE) je největším veletrhem zaměřeným na jadernou energetiku na světě. Každé dva roky se při této příležitosti v Paříži setkávají odborníci, veřejní činitelé a stovky vystavovatelů z oblasti jaderné energetiky z celého světa.  

Zapojení českých firem je pro KHNP prioritou

Po skončení programu v Paříži se viceprezident KHNP Harry Chang přesunul do Česka, aby se sešel se zástupci společnosti Doosan Škoda Power. Na plánované čtvrteční schůzce spolu probírali plán na dodávku turbíny pro nové bloky v Dukovanech, díky níž by se tato česká firma stala jedním z největších dodavatelů v rámci dostavby.

Již dříve v průběhu tohoto roku navíc KHNP společně s Doosan Enerbility provedla technickou prověrku u dodavatelských firem ŠKODA JS, OSC, NUVIA a MICO, které patří mezi další potenciální dodavatele. Prověrka probíhala od 13. do 17. listopadu a byla provedena za účelem analýzy technických kapacit a systémů řízení kvality pro projekt Dukovany 5. Technická prověrka potvrdila vynikající předpoklady českých dodavatelů. Na základě výsledků proto KHNP plánuje předpokládanou míru zapojení českého průmyslu do projektu dostavby jaderných reaktorů dále navyšovat.

Václav Prchlík

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář