Geotermální elektrárna v Nevadě od Googlu je v provozu

Datum 03.12.2023

Geotermální elektrárna společnosti Google v Nevadě. Foto: Google

Společnost Google oznámila, že její inovativní pokročilá geotermální elektrárna v Nevadě je nyní v provozu a připojena k síti. Konstantní výkon elektrárny je 3,4 megawattů a elektrárna využívá vodu z hloubky přibližně 2 440 m pod povrchem. Tento pilotní projekt byl postaven ve spolupráci se společností Fervo Energy.

Google původně považoval tento projekt za způsob, jak dosáhnout dvou věcí. Zaprvé, aby dosáhl svého vlastního pokroku na cestě k deklarovanému cíli fungovat do roku 2030 výhradně na čistou energii. A za druhé jako způsob, jak poskytnout společnosti Fervo komerční start – jako důkaz konceptu, který by mohl využít k urychlení rozšíření pokročilé geotermální energie, která není závislá na počasí a denních cyklech jako větrná a solární energie.

Foto: Google

A možná, že v případě druhého cíle se jí podařil impozantní začátek. V září společnost Fervo zahájila další, mnohem větší projekt v Utahu. Projekt Cape Station, jehož připojení k síti je naplánováno na rok 2026 a plná výroba energie na rok 2028, značně rozšiřuje možnosti. Jeho cílem je vyrábět přibližně 400 MW energie po celý den.

Podle odhadů amerického ministerstva energetiky by geotermální energie mohla ze svých velmi skromných začátků expandovat a do roku 2050 poskytovat v Americe až 120 GW čisté energie – to by představovalo asi 16 % předpokládaných energetických potřeb Spojených států. Společnost Fervo doufá, že se jí podaří snížit ceny tak, aby bylo později možné využívat i hlubší zdroje horkých hornin.

Petr Svoboda
zdroj: Google blog

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář