Jak načíst dokumentaci z výrobního štítku rozvaděče

Datum 01.08.2017

Součástí každého výrobního štítku vytvořeného v aplikaci Ověření návrhu.cz je i QR kód, který je možné načíst chytrým telefonem přímo přes web www.overeni-navrhu.cz bez nutnosti instalace jakékoliv aplikace do telefonu. Po načtení QR kódu se ihned zobrazí dokumentace k danému rozvaděči. I přímo v terénu tak máte okamžitý přístup k veškeré dokumentaci i k rozvaděči, který jste nikdy předtím neviděli.

Co načtení dokumentace umožňuje?

 1. Revizní technik si může ověřit, zda došlo či nedošlo v rozváděči k nějakým neoprávněným změnám.
 2. Z dokumentace lze vyčíst zapojení přístrojů bez nutnosti rozmontování rozvodnice.
 3. Pomocí tlačítka Vytvořit nový rozváděč se stejnými přístroji lze snadno do rozvodnice přidat nebo odebrat přístroje a okamžitě tak získat nový výrobní štítek a veškerou platnou dokumentaci.
 4. Z dokumentace je ihned patrné zda došlo např. k výměně jistících přístrojů BONEGA za přístroje jiné značky a může tak hrozit nebezpečí požáru (jističe různých značek mají různé tepelné zatížení).

Jaká dokumentace je k dispozici?

 • Výrobní štítek
 • Charakteristiky rozhraní
 • Schémata
 • Prohlášení
 • Pokyny pro instalaci
 • Uživatelské popisky
 • Montážní pokyny
 • Obecné informace

Ukázku stránky s načtenou dokumentací naleznete zde: https://overeni-navrhu.cz/rozvadec/overeni/MjYyOA

Postup načtení dokumentace:

 • Zobrazte na Vašem telefonu web http://overeni-navrhu.cz
 • Klikněte na tlačítko Načíst dokumentaci
 • Namiřte kameru telefonu na výrobní štítek
 • Dokumentace k danému rozvaděči se automaticky zobrazí během pár vteřin

Vyzkoušejte si to ihned sami např. ze štítku https://overeni-navrhu.cz/rozvadec/download/2628?typ=vyrobniStitek

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář