Hamé bude měřit využití energií v Kunovicích a Babicích

Datum 16.03.2019

Dva tradiční potravinářské závody, v Babicích a Kunovicích, udělaly významný krok k maximálnímu zefektivnění využívání energií a dalších médií ve výrobě. Společnost ČEZ ESCO do obou závodů letos díky vzájemné dohodě zavede nejmodernější energetický management. Závody v Babicích i Kunovicích jsou od loňska součástí skupiny výrobně – distribučního řetězce Orkla Foods Česko a Slovensko, které tvoří integrující se české potravinářské společnosti Hamé
a Vitana.

V posledním období nám narostly prakticky všechny vstupní náklady. Pocítili jsme to zejména u energií, například ceny elektřiny či plynu vzrostly meziročně o desítky procent. Naší absolutní prioritou tedy nyní je kromě automatizace také maximální zefektivnění využívání energií v našich výrobních závodech. Nechceme zkrátka plýtvat a tyto projekty nám každoročně dokáží ušetřit významné prostředky,“ vysvětluje ředitel výrobně-distribučního řetězce Orkla Foods Česko a Slovensko Petr Novák. Jak dodává, projekt je první z řady dalších a společnost Orkla hodlá v tomto trvale udržitelném směru pokračovat i ve svých dalších výrobních závodech.

 

V čem spočítá letošní projekt

Prakticky to bude vypadat tak, že v obou uvedených závodech budou během letošního roku spuštěna měřící čidla napojená na datové sítě a datovou infrastrukturu, která bude vše zaznamenávat a průběžně vyhodnocovat.

Zjednodušeně řečeno tak díky tomu získáme dokonalý přehled, kam přesně a jak proudí energie a další média v daném závodě. Zjistíme tím také, kde dochází případně i k malým únikům a neefektivitám v jejich využití, což je základní předpoklad k nápravě a maximálnímu využití stávajících zdrojů,“ popisuje jádro projektu v objemu cca 4 milionů korun Lubomír Tararík, projektový manažer ČEZ ESCO pro průmyslovou energetiku.

Výrobní závody Hamé i Vitany udělaly v posledním období v oblasti udržitelnosti velké pokroky. Například v největším závodě v Babicích funguje od loňska kogenerační jednotka, kterou by měla letos doplnit další obdobná jednotka v závodě v Kunovicích. V závodě v Podivíně zase díky novému systému cirkulace vody a jejímu opakovanému využití ve výrobním procesu dokázali ušetřit více než pětinu objemu této cenné tekutiny. Na obdobném projektu s opakovaným využitím vody pro výrobu a k vytápění prostor počítá i nový projekt pro Babice. V Byšicích se díky soustavnému vyhodnocování a vylepšením daří stále znovu a znovu zvyšovat efektivitu balících linek.

A ve stále větší míře jsou v závodech Hamé nasazovány i moderní adiabatické klimatizace, které se díky využívání prostých fyzikálních principů mohou ve srovnání s klasickou mechanickou klimatizací pochlubit mnohem větší úsporností. Díky využití principu odpařování vody se se zvyšující se teplotou prostor účinněji ochlazuje.

Připraven je v současnosti také projekt na opakované využití tuků na vytápění. V Babicích se zase počítá s tím, že zbytková ohřátá voda z výroby z autoklávů bude využita na předehřátí další vody pro výrobu, či že se zbytková energie uvolněná při výrobě bude ve větší míře využívat k vytápění dalších prostor v zimě a naopak ochlazování v létě.

  

O Orkla Foods Česko a Slovensko
Orkla Foods Česko a Slovensko tvoří tradiční české potravinářské společnosti Hamé a Vitana, které v roce 2018 zahájily svou postupnou integraci do jednoho subjektu. Zachovávají si přitom původní značky. Obě společnosti jsou od roku 2013 respektive 2016, součástí mezinárodní skupiny Orkla. Ta je předním dodavatelem značkového spotřebního zboží ve Skandinávii, v Pobaltí, ve střední Evropě a v Indii. Je kótována na burze v Oslu, kde se nachází i její centrála.  Orkla Foods Česko a Slovensko v současnosti zaujímá pozici druhého největšího výrobce balených potravin  v Česku a 4. na Slovensku. Své produkty vyrábí v celkem 13 závodech ve třech zemích (v Česku, na Slovensku a v Rusku), obrat integrovaného uskupení přesáhnul v roce 2017 celkem 7 miliard Kč a své výrobky vyváží na 40 trhů celého světa.
O ČEZ ESCO:
ČEZ ESCO (Energy Service Company), dceřiná společnost ČEZ, komplexně pokrývá energetické potřeby firem, obcí a institucí všech velikostí. Zajišťuje dodávky elektřiny, plynu a tepla, energetický management, energetické audity a energetické poradenství, výstavbu elektrických zařízení, kogeneračních jednotek a střešních fotovoltaických elektráren. Má na českém trhu rovněž největší podíl v oblasti instalace energeticky úsporných opatření, vzduchotechnických zařízení a klimatizace. Pro řadu zákazníků také jejich energetická zařízení provozuje a poskytuje služby týkající se údržby a servisu. ČEZ ESCO je i dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. ČEZ ESCO má přes 1800 zaměstnanců. Více zde
Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář