Leaderboard Murr 1350 x 200 px

Zajímavosti o laserových měřicích přístrojích a ultrazvukových dálkoměrech

Datum 28.12.2019

Co je to dálkoměr?

Měřič vzdálenosti nebo také dálkoměr slouží pro rychlé, jednoduché a přesné měření vzdálenosti. Při jeho použití tak zcela odpadá složitá manipulace s běžným svinovacím metrem nebo pásmem. Práce s dálkoměrem spočívá v pozorování povrchu (nebo také požadovaného bodu) a stisku jednoho tlačítka. Měřicí přístroj tak ve velmi krátkém čase dokáže stanovit přesnou vzdálenost z vaší pozice k cílovému objektu. Obrovskou výhodou dálkoměrů je jejich snadné využití i v těžko přístupném terénu a objektech, kde pak lze měřit vzdálenost i bez jakýchkoliv dalších technických pomůcek. Jedná se například o situaci v objektu s velmi vysokými stropy nebo v místnostech s vysokou zastavěností nábytkem a existencí dalších překážek. Profesionální laserové dálkoměry navíc umožňují provedení nepřímého měření pomocí integrovaného inklinometru a technologie triangulace, díky které je tak možné určit výšku zdi nebo například stromu v případě, kdy není k dispozici možnost přímého měření.

Jaké druhy měřičů vzdálenosti existují?

V současné době používané metody pro měření u kompaktních, ručních měřičů vzdálenosti jsou založeny na laserovém paprsku nebo na ultrazvukových vlnách. Metoda měření vzdálenosti pomocí ultrazvuku přitom neustále nabývá na svém významu. Zatímco laserové dálkoměry používají pro měření technologie modulovaného a zaostřeného paprsku ve viditelném spektru, ultrazvukové dálkoměry vysílají vysokofrekvenční zvukové impulzy. Z časového rozdílu mezi vysíláním, odrazem a zpětným přijetím signálu pak dokáže systém ultrazvukového dálkoměru vypočítat vzdálenost mezi objekty (tj. měřicím přístrojem a cílovým objektem).

Výhody a nevýhody obou metod měření

Ultrazvukový měřič vzdálenosti: 

 • K dispozici jsou na trhu výrobky již za velmi přijatelnou cenu. 
 • Vysoká přesnost při měření v interiéru a na hladkém a větším povrchu. 
 • Omezený dosah a přesnost při použití ve venkovním prostředí. 
 • Nemožnost resp. nespolehlivost přesnosti měření u malých objektů. 
 • Snížení citlivosti za větru, při výkyvu okolních teplot a při měření šikmých objektů. 
 • Snížení dosahu případně nemožnost měření objektů s povrchem, který absorbuje zvuk.

Laserové měřiče vzdálenosti: 

 • Cenově dostupné přístroje pro laické použití. 
 • Dosah pro měření vzdálenosti až 200 m s přesností ±1 mm. 
 • Možnost použití bez ohledu na určité klimatické podmínky – vítr a teplota nemá na průběh měření žádný vliv. 
 • Měřit je možné i velmi malé předměty, které lze pomocí laserového bodu snadno zaměřit. 
 • Ovlivnění měření u objektů s reflexivním povrchem. 
 • Mlha, sníh nebo silné srážky a dopad přímých slunečních paprsků může ovlivnit dosah, viditelnost a použití laserového paprsku. 

Výběr vhodného měřiče vzdálenosti – hlavní kritéria a na co se při nákupu zaměřit

Hlavní roli při výběru měřiče vzdálenosti hraje měřicí rozsah, ale také skutečnost, zda je měřicí přístroj určený pro použití pouze v interiéru nebo ve venkovním prostředí. Tyto informace naleznete v datovém listu, který je součástí každého výrobku. Maximální měřicí rozsah, který je uváděn na měřiči a uvažován pro měření, se zpravidla vždy vztahuje na ideální podmínky, a to zejména při postavení přímo k měřenému objektu, který optimálně odráží signál nebo pro laserový paprsek v interiéru bez dopadů přímých slunečních paprsků popřípadě a bez ovlivnění ze strany umělého osvětlení. Při nákupu vhodného měřiče se proto doporučuje, aby vybraný přístroj podporoval měření na očekávanou vzdálenost a poskytoval dostatečně přesné výsledky i za jiných než ideálních podmínek.

Během dne ve venkovním prostředí je laserový paprsek resp. jeho bod jen velmi špatně viditelný, a to i na kratší vzdálenost nebo je vidět jen velmi špatně. Samotné měření pak může být proto velmi obtížné. Pro použití ve venkovním prostředí a v oblasti stavebnictví jsou proto většinou vhodné pouze laserové měřiče vzdálenosti s optickým hledáčkem. Moderní přístroje mají tuto optiku většinou již integrovanou do barevného TFT displeje. Laserový bod je tak velmi dobře viditelný uprostřed nitkového zaměřovacího kříže. Složité hledání laserového paprsku a pohled na cílový bod pouhým okem tak již není zapotřebí. Při měření na větší vzdálenosti je přitom možné obraz přiblížit (přístroje vybavené funkcí zoom) a zajistit tak přesnější zaměření laserového paprsku na měřeném objektu.

Při použití přístroje určeného pro měření v interiéru, ve stavebnictví a vykonávání terénních prací se tak vždy doporučuje použití laserových dálkoměrů s integrovaným snímačem náklonu. Informace o úhlu sklonu získané při měření s touto technologií rozšiřují možnosti měřiče vzdálenosti o další funkce. Mezi tyto funkce patří například:

 • Měření náklonu. 
 • Záznam výšky. 
 • Měření nakloněných objektů. 
 • Měření výšky profilu. 
 • Nepřímé měření skrze překážky. 
 • Měření na fotografii. 

Měřiče vzdálenosti s paměťovými funkcemi a funkcí přenosu dat (snímků) vám pomohou ušetřit spoustu času a námahy při zaznamenávání naměřených hodnot a názvů různých objektů a při častých a složitých měřicích operacích. S použitím vhodného software si navíc můžete vyhotovené snímky jednoduše označit a poté dále archivovat. Předejdete tím možným chybám, které mohou vzniknout během třídění vašich dat.

Příklad aplikace 1: Měření rozměrů stěn a stropů pro malířské práce

Měření plochy pro malování pomocí běžného svinovacího metru nebo pásma může být mnohdy časově velmi náročné. Moderní měřiče vzdálenosti přitom tuto operaci mohou zajistit prakticky okamžitě. Při nákupu měřiče se ujistěte o tom, že disponuje funkcí „Painter function“ pro měření plochy místnosti pro malování. V závislosti na systémové výbavě umožňují měřiče vzdálenosti načítat všechny rozměry v místnosti (včetně stropu) a po záznamu posledního rozměru velmi snadno provést samotný výpočet celkové plochy v metrech čtverečních. Cenovou nabídku se stanovením potřebného množství barvy díky takto vybaveným přístrojů zákazníkům vytvoříte takřka během několika sekund.

Příklad aplikace 2: Měření rozměrů z fotografie

Jedná se o případ, kdy jste u objektu, který není v dané chvíli přístupný, ale přesto požadujete určit jeho rozměry. I tato situace má své řešení, a to díky měření ze snímku. Postačí provést pouze jedno měření – provedené v pravém úhlu k objektu. Na pořízeném snímku objektu jsou obrysy objektu označeny šipkami a naměřené hodnoty pro výšku, šířku a plochu objektu se zobrazí přímo na displeji měřiče vzdálenosti. U kulatých objektů je přitom díky speciální měřicí technologii možné určit jejich průměr.

Conrad
Dny teplárenství 700 x 200 px

Napsat komentář