Součástí systému S.A.W.E.R. jsou prototypy hybridních fotovoltaicko-tepelných kolektorů

Datum 14.05.2021

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo solární hybridní kolektory, které jsou určeny k současné produkci tepla a elektrické energie. V únoru 2021 byly instalovány jako součást systému S.A.W.E.R. v českém pavilonu na výstavišti EXPO v Dubaji, kde proběhne ověření jejich funkčních a technických vlastností. 

Instalace solárního systému osmi hybridních solárních fotovoltaicko-tepelných kolektorů na střeše českého pavilonu na výstavišti EXPO v Dubaji proběhla v rámci dílčího projektu HYSOL (Hybridní fotovoltaicko-tepelný solární systém), který realizuje výzkumné oddělení Energetické systémy budov ČVUT UCEEB.

Nové kolektory jsou určeny především pro aplikace v místech, kde je plocha k instalaci solárních prvků omezena. Oproti na světovém trhu běžně dostupným nezaskleným hybridním kolektorům mají zasklené hybridní kolektory menší tepelné ztráty, a tím pádem i potenciál výrazně vyšší produkce tepla zvláště při teplotách potřebných pro ohřev vody. Analýzy ukazují, že oproti instalaci kombinace solárních tepelných kolektorů a fotovoltaických modulů přinášejí zasklené hybridní kolektory o 35 % více tepla i elektřiny při stejné zastavěné ploše.

Výzkum byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci programu GAMA 2.

Tým autorů ČVÚT, foto: archív ČVÚT

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář