Biomasa rostla o 53 %, dodává čistou elektřinu pro 200 tisíc domácností

Datum 30.07.2016

Více než 252 milionů kWh ekologické elektřiny vyprodukovaly v prvním pololetí letošního roku výrobny Skupiny ČEZ v České republice, které spalují biomasu. Vyrobené množství elektřiny by za stejné období pokrylo spotřebu zhruba …

Výystava Volty 700 x 200 px

Domácnosti si mohou samy vyrábět elektřinu z biomasy

Datum 02.06.2016

K výrobě elektřiny ve vašem domě nebo bytě vám již brzy bude stačit jen dřevo, sláma nebo jiná biomasa. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze dnes pokřtilo první prototyp mikroelektrárny …

Výystava Volty 700 x 200 px

Jak funguje výroba energie z biomasy

Datum 27.02.2016

Nejstarší termochemickou konverzí biomasy, při které dochází k rozkladu organického materiálu na hořlavé plyny (a jiné látky), a při následné oxidaci se uvolňuje energie, oxid uhličitý (CO2) a voda, je …

Výystava Volty 700 x 200 px