Turniket plný senzorů nabízí řadu bezpečnostních funkcí

Datum 15.04.2017


Vysokorychlostní brány PERCo jsou určeny zejména pro vstupní recepce administrativních budov. Kromě monitoringu pohybu osob plní díky integrovaným senzorům i řadu bezpečnostních funkcí, jako například monitoring přeskočení nebo neoprávněného průchodu v protisměru.

Každá brána PERCo ST-01  obsahuje celkem 42 párů senzorů – 14 v horní a 28 ve spodní části. Fakticky se jedná o krátkodosahové infrabariéry, jejichž narušení je dále vyhodnocováno. V závislosti na kombinaci narušených senzorů lze pak detekovat různé typy povolených či nepovolených průchodů.

Neoprávněný průchod v protisměru

Senzory blíže ke středu vysokorychlostní brány PERCo ST-01 tvoří tzv. „danger zone“ – výskyt osoby či objektu v této části, která je fakticky nejblíže k pohybujícím se křídlům brány, vede k blokaci pohybu (otevření či zavření) křídel. Jedná se o prevenci bolestivého kontaktu zavírajících se křídel s osobou, která vstupuje do brány bez autorizace kartou, ve chvíli kdy je brána otevřena z druhé strany. Brána následně vyhlašuje poplach, a to akusticky i relé výstupem.

Podplazení / přeskočení

Při uzavření brány je pod jejími otevíravými křídly prostor o výšce 31 cm. Řešení zabezpečení tohoto prostoru je pouze mechanické, a to použití vysokých křídel brány a jejich instalace nikoli směrem ke stropu (tj. prevence přeskočení), ale směrem k podlaze. Tím vznikne ve spodní části mezera pouze 9 cm, kterou již podplazit nelze. V případě standardní instalace křídel a větší mezery ve spodní části není při podplazení vyhlašován poplach – brána je takto naprogramována záměrně s ohledem na ochranu dětí a zvířat před možným zraněním.

Déle otevřený průchod

V případě, kdy senzory detekují narušení v delším úseku brány, ať už díky přítomnosti invalidního vozíku nebo letištního zavazadla, zůstávají křídla otevřena po celou dobu, kdy je objekt detekován v uvedené „danger zone“. Podobný princip je využíván i v případě, kdy se na vstupu brány identifikuje více osob, které postupně procházejí – křídla jsou otevřena až do průchodu poslední osoby. Taktéž v případě, kdy je na vozíku tlačena osoba, je vyžadováno přiložení karet obou osob, jinak je vyhlášen poplach.

Průchod osob menšího vzrůstu / trvale volný průchod

S ohledem na horní řadu senzorů ve výšce 101 cm je u průchodu menších dětí či osob malého vzrůstu doporučeno, aby byl průchod uskutečněn v režimu „Free passage“ (volný průchod). Tento režim lze aktivovat dálkovým ovladačem, a to současným stiskem tlačítka daného směru a prostředního tlačítka. Případným stiskem všech tří tlačítek je turniket odblokován pro volný průchod v obou směrech pro případné stěhování, apod.

Vysokorychlostní brány PERCo ST-01 tak poskytují řadu užitečných bezpečnostních funkcí pro vstupy různých typů objektů. Některé konkrétní situace s průchody touto bránou jsou prezentovány na videu níže. V případě požadavku konzultace návrhu vstupního řešení s těmito prvky objektové bezpečnosti se neváhejte obrátit na náš tým technické podpory.

 
Společnost ABBAS, a.s. je dodavatel bezpečnostních technologií s přidanou hodnotou v podobě kvalifikovaného poradenství a doplňkových služeb. Jsme česká společnost působící na trhu od roku 1995. Naším posláním je být spolehlivým partnerem v oblasti bezpečnostních technologií a pomáhat zvyšování úrovně bezpečnosti osob a majetku. Naše strategie se zaměřuje na kvalitu dodávaných technologií a poskytovaných služeb. Své obchodní aktivity stavíme na precizní technické a konzultační podpoře našich zaměstnanců. Společnost ABBAS, a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001:2009 a členem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA
Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář