Kabel s digitální pamětí

Datum 04.08.2020

Trochu mědi a plastu, někdy také skleněná vlákna – kabely jsou v podstatě „analogovým“ produktem. Zároveň však výrobce, jako je LAPP, shromažďuje spoustu informací o svých produktech v digitální podobě. Kromě toho existují data, která generuje zákazník během provozu. Jak spojit analogový a digitální svět co nejplynuleji ve spojovacích systémech je vzrušující otázka, kterou si toto odvětví již nějakou dobu klade. LAPP přináší dvě působivá řešení, která se zabývají různými aspekty problému: Digital Cable Code a Cloud Marking.

Digital Cable Code: Kabel s vlastní webovou stránkou

Během konfekce a instalace je obvykle každý kabel opatřen kovovým nebo plastovým štítkem připevněným pomocí kabelových vázacích pásků. Mělo by to pomoci při pozdější identifikaci funkce kabelu v systému. Informace o něm jsou však omezeny pouze na několik čísel a písmen a jsou statické. Pomocí Digital Cable Code vytvořil nyní LAPP řešení, které obohacuje tyto základní informace o další data, která lze kdykoli doplnit nebo změnit. Každý štítek obsahuje kód, který při naskenování vede na web v cloudu. Zde jsou uložena výrobní data a protokoly o zkouškách, které jsou v současné době zasílány v tištěné podobě. Uživatelé mohou také ukládat své vlastní informace, jako jsou výrobní informace, intervaly údržby nebo schémata zapojení. Pro každý kód existuje samostatná webová stránka. Typ kódu je v tomto konceptu druhořadý. LAPP používá ve svých testech široce používané QR kódy, ale jsou možné i číselné kódy nebo RFID tagy. „Pomocí Digital Cable Code spojujeme neomezené digitální informace s fyzickým produktem – kabelem,“ říká Dr. Martin Dorner, vedoucí technologie a inovací v LAPPu.

Cloud Marking: Štítky bez přerušení médií

Jak výrobci kabelové konfekce, jako je LAPP Systems, zjistí, jaké informace chce mít zákazník na svém štítku? Dosud běžná metoda výměny dat byla pomocí souborů Excel nebo PDF, někdy dokonce i tištěných kopií. Konfekcionér přenáší tato data ručně, vytiskne je – a doufá, že nedošlo k žádným chybám. Cloudové označení eliminuje tento zdroj chyb. Software má digitální rozhraní, do kterého zákazník zadává data, která má konfekcionér vytisknout na štítek – bez jakéhokoli přerušování médií a bez chyb. LAPP již používá cloudové označování ve svých závodech na výrobu kabelové konfekce. Je plánováno zpřístupnit software také jiným výrobcům kabelové konfekce.  V současné době se pracuje na vývoji vhodné obchodní strategie.

Přehodnocení inovačního procesu

Digital Cable Code a Cloud Marking jsou plody nového inovačního procesu v LAPPu, známého jako Innovation for Future. Jeho cílem je podporovat radikální a razantní inovace, které by v klasickém Stage-Gate procesu neměly šanci. S nápady na tyto dva koncepty přišli inovátoři LAPPu na Design Thinking workshopech. Martin Dorner řekl: „Pozorujeme problémy zákazníků a snažíme se najít neobvyklá řešení.“ Digital Cabel Code a Cloud Marking jsou stále ve fázi konceptu a diskuze s potenciálními uživateli a čekají na přípravu sériové výroby.

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář