Skupina Bohemia Energy ukončuje dodávky elektřiny a plynu

Datum 14.10.2021

Grafika: René Pajurek

Vzhledem k naprosto bezprecedentní situaci na energetickém trhu s komoditami se energetická skupina Bohemia Energy rozhodla ukončit podnikatelskou činnost, tedy dodávky elektřiny a zemního plynu zákazníkům společností Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie.

K tomuto razantnímu kroku ji přiměl přetrvávající extrémní růst cen energií na velkoobchodních trzích, kdy cena obou dodávaných komodit je nyní třikrát vyšší, než byla v loňském roce. Skupina Bohemia Energy navíc nemohla na nastalou situaci adekvátně reagovat mimo jiné i v důsledku předběžného opatření nařízeného Vrchním soudem. To nakládání s majetkem skupiny výrazně omezuje, a ačkoliv skupina Bohemia Energy ho považuje za nezákonné, je povinná se jím řídit.

Jiří Písařík, majitel skupiny Bohemia Energy k oznámení uvedl: „Bylo to nejtěžší rozhodnutí, které jsme museli udělat. Bohemia Energy jsme založili před více než 15 lety a naším posláním bylo být vždy spolehlivým a výhodným dodavatelem energií. Důvěra více než milionu zákazníků byla ohromným závazkem a posouvala nás neustále kupředu k poskytování co nejlepších služeb.

Během uplynulých let se nám podařilo ustát větší i menší krize a společně jsme se stali největším alternativním dodavatelem na energetickém trhu. I proto nás mrzí, že se nám nepodařilo najít řešení, které by nám umožňovalo dál pokračovat.

Rád bych touto cestou poděkoval všem našim zákazníkům, zaměstnancům, dodavatelům a partnerům za jejich důvěru, kterou nám celou dobu projevovali. Velmi si toho vážíme. I proto je nám vzniklé situace skutečně líto.“

Prioritou celé skupiny je nyní poskytnout součinnost zákazníkům při přechodu k novému dodavateli a najít pro ně nejvhodnější možné řešení. Nadále mohou využít kontaktní infolinky či e-maily a zároveň jsou průběžně aktualizovány webové stránky jednotlivých společností se všemi potřebnými informacemi.

Zákazníci se nemusí obávat, že by zůstali bez energií. Dodávky do jejich odběrných míst jim zajistí tzv. dodavatel poslední instance. Všem zároveň doporučujeme, aby si v co nejkratší době sjednali dodávkovou smlouvu s jiným dodavatelem energií.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se skupina Bohemia Energy rozhodla požádat Energetický regulační úřad o zrušení licencí všech výše uvedených společností. Pro zákazníky společnosti Amper Market hledá skupina Bohemia Energy řešení.

Oficiální tisková zpráva Bohemia Energy

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář