Terapie laserovým světlem by mohla pomoci zlepšit krátkodobou paměť

Datum 14.01.2023

Foto: Milad Fakurian, Unsplash

Podle experimentů mezinárodního týmu lze pomocí laserové světelné terapie zlepšit krátkodobou paměť. Léčba, nazývaná transkraniální fotobiomodulace (tPBM), se aplikuje na pravou prefrontální kůru, oblast mozku, která je důležitá pro krátkodobou paměť. Vědci z Birminghamské univerzity a Pekingské univerzity zjistili, že pracovní paměť účastníků se po několika minutách léčby zlepšila až o 25 procent.

Tým byl také schopen sledovat změny mozkové aktivity pomocí monitorování elektroencefalogramu (EEG) během léčby a testování. Předchozí studie prokázaly, že tPBM může zlepšit pracovní paměť u myší, a studie na lidech ukázaly, že léčba může zlepšit přesnost, zrychlit reakční dobu a zlepšit funkce vyššího řádu, jako je pozornost a emoce. Tato studie, publikovaná v časopise Science Advances, je však první, která potvrzuje souvislost mezi tPBM a pracovní pamětí u lidí.

“Lidé s poruchami jako ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) nebo jinými poruchami souvisejícími s pozorností by mohli mít prospěch z tohoto typu léčby, která je bezpečná, jednoduchá a neinvazivní, bez vedlejších účinků,” říká spoluautor Dongwei Li, hostující doktorand na Birminghamské univerzitě, podle prohlášení SWNS.

V rámci studie provedli vědci z Pekingské univerzity pokusy s 90 účastníky ve věku 18 až 25 let. Účastníkům bylo aplikováno laserové světlo do pravé prefrontální kůry o vlnové délce 1 064 nanometrů, zatímco ostatní byli ošetřeni kratší vlnovou délkou, nebo byla léčba dodána do levé prefrontální kůry. Účastníkům byla také aplikovaná falešná neboli neaktivní tPBM, aby se vyloučil placebo efekt.

Po 12 minutách léčby tPBM byli účastníci požádáni, aby si zapamatovali orientaci nebo barvu souboru položek zobrazených na obrazovce. Účastníci, kteří byli ošetřeni laserovým světlem do pravé prefrontální kůry o vlnové délce 1 064 nm, vykazovali zřetelné zlepšení paměti oproti těm, kteří podstoupili ostatní ošetření.

Zatímco účastníci, kteří dostávali jiné varianty léčby, si dokázali zapamatovat tři až čtyři testované objekty, ti, kteří podstoupili cílenou léčbu, si dokázali vybavit čtyři až pět objektů. Údaje pořízené na základě monitorování EEG ukázaly změny v mozkové aktivitě, které rovněž předpovídaly zlepšení paměťového výkonu. Vědci zatím přesně nevědí, proč léčba vede k pozitivním účinkům na pracovní paměť, ani jak dlouho tyto účinky trvají.

“Potřebujeme další výzkum, abychom přesně pochopili, proč má tPBM takový pozitivní účinek, ale je možné, že světlo stimuluje astrocyty v nervových buňkách v prefrontální kůře, a to má pozitivní vliv na efektivitu buněk,” říká profesor Ole Jensen z Birminghamské univerzity pro SWNS a dodává: “Budeme také zjišťovat, jak dlouho mohou tyto účinky trvat. Je zřejmé, že pokud mají tyto experimenty vést ke klinickému zásahu, budeme muset pozorovat dlouhodobý přínos.”

Milan Matějíček
zdroj: Science Advances

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář