Mikroreaktor společnosti Rolls-Royce pomůže s lidskou misí na Mars

Datum 05.02.2023

Na snímku společnosti Rolls-Royce je zachycena raná fáze návrhu mikrojaderného reaktoru, který byl vyroben na základě dohody společnosti s britskou vesmírnou agenturou z roku 2021. V rámci této dohody společnost Rolls-Royce experimentuje s technologiemi jaderného pohonu pro vesmír. Foto: Rolls-Royce

Společnost Rolls-Royce přišla s novým konceptem mikroreaktoru pro meziplanetární cestování, který je podle vyjádření firmy “navržen tak, aby využíval bezpečnou a mimořádně robustní formu paliva”. Systém pro jaderné štěpení navrhuje v rámci dohody, kterou v roce 2021 uzavřela s britskou vesmírnou agenturou.
Jaderné pohonné systémy pro použití ve vesmíru, které využívají energii vznikající při štěpení atomů, mají velký potenciál pro urychlení cestování vesmírem a zkrácení doby přepravy. To by mohlo mít obrovský význam především při vysílání lidí na Mars.

Vědci a velké organizace se stále více zabývají jaderným štěpením pro použití ve vesmírném cestování. Minulý měsíc například NASA a DARPA oznámily plány na sestrojení funkční rakety na jederný pohon do roku 2027. NASA také nedávno vybrala koncept jaderného pohonu pro první fázi vývoje v rámci svého programu NIAC (Innovative Advanced Concepts) pro rok 2023. Jaderný pohon pro kosmické lodě zvažuje NASA už dlouhou dobu. Například koncept NERVA (Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application) byl úspěšně testován, ale poté byl zrušen přibližně ve stejné době, kdy v roce 1973 skončila éra programu Apollo.

V nedávné době testovala NASA v rámci projektu Prometheus na počátku roku 2000 koncepční technologie jaderného pohonu pro dlouhodobé vesmírné mise. Projekt byl v roce 2005 zrušen kvůli rozpočtovým omezením.

Soukromá firma Ad Astra, kterou mezitím založil bývalý astronaut NASA Franklin R. Chang Díaz, dokončila v roce 2021 rekordní 88hodinový test výdrže své plazmové rakety Vasimr VX-200SS o výkonu 80 kW. Ad Astra tvrdí, že její technologie jaderných raket by nakonec mohla dopravit člověka na Mars rychlostí zhruba 200.000 km/h.

Bezpečnost je samozřejmě nejvyšší prioritou. Většina firem, které s touto technologií experimentují, potvrzují, že jejich systémy spustí štěpnou reakci až poté, co se již nacházejí ve vesmíru. Stejně jako u společnosti Rolls-Royce je všude kladen velký důraz na robustní materiály, které vydrží drsné podmínky ve vesmíru.

Jaderný pohon by mohl zkrátit zhruba 8-9měsíční cestu, kterou by bylo nutné absolvovat k cestě na Mars – při použití současných technologií – na přibližně 45 dní nebo i méně. Vesmír bude vždy pro lidské posádky ze své podstaty riskantní, ale zkrácení doby letu by mohlo toto riziko výrazně snížit.

Richard Pappen
zdroj: Space

Výystava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář