Analogový čip s umělou inteligencí má podle IBM fungovat jako lidský mozek

Datum 19.08.2023

Zobrazení analogového čipu IBM. Foto: IBM

Společnost IBM představila nový “prototyp” analogového čipu umělé inteligence, který funguje jako lidský mozek a provádí složité výpočty v různých úlohách hlubokých neuronových sítí (DNN). Čip má být pro AI daleko efektivnější variantou. Díky tomuto modernímu čipu může být umělá inteligence pozoruhodně efektivní a méně vyčerpávat baterie počítačů a chytrých telefonů.

Při představení čipu společnost IBM Research uvedla: “Plně integrovaný čip obsahuje 64 jader AIMC propojených prostřednictvím komunikační sítě na čipu. Implementuje také digitální aktivační funkce a další zpracování zapojené do jednotlivých konvolučních vrstev a jednotek krátkodobé paměti.”

Společnost IBM vysvětluje, že si vypůjčila klíčové rysy fungování neuronových sítí dle modelů biologických mozků a do čipu zabudovala kompaktní analogově-digitální převodníky založené na čase v každé dlaždici nebo jádře, které umožňují přechod mezi analogovým a digitálním světem.
Každá dlaždice (nebo jádro) je také integrována s lehkými digitálními výpočetními jednotkami, které provádějí jednoduché nelineární aktivační funkce neuronů a operace škálování, vysvětluje IBM na svých stránkách ze dne 10. srpna.

Prototyp čipu IBM by mohl v budoucnu nahradit současné čipy, které pohánějí náročné aplikace umělé inteligence v počítačích a telefonech. “Uprostřed čipu je integrována globální digitální výpočetní jednotka, která realizuje složitější operace, jež jsou rozhodující pro provádění operací určitých typů neuronových sítí,” uvádí se v oficiální zprávě společnosti IBM.

S přibývajícím počtem základních modelů a generativních nástrojů umělé inteligence, které vstupují na trh, se výkon a energetická účinnost tradičních výpočetních metod, na nichž tyto modely běží, dostávají na hranici testování. IBM chce tuto mezeru překlenout. Společnost uvádí, že mnoho dnes vyvíjených čipů má rozdělenou paměť i výpočetní jednotky, což zpomaluje výpočty.

Společnost uvedla, že vynikající energetická účinnost (čipu IBM) by znamenala, že “velké a složitější pracovní úlohy by mohly být vykonávány v prostředí s nízkou spotřebou energie nebo s omezeným napájením z baterií”, například v automobilech, mobilních telefonech a fotoaparátech.

Petr Svoboda
zdroj: tisková zpráva IBM

Výstava Volty 700 x 200 px

Napsat komentář